Duvans förskola

Välkommen till Duvans förskola!

Duvans förskola

Duvans förskola tillhör Fylsta skolområde och ligger i hjärtat av Kumla med närhet till bibliotek, skog och stadens centrum. Duvan är kommunens äldsta förskola och byggdes 1972.

Pedagogisk inriktning

För oss pedagoger är det viktigt med en lugn och trygg miljö för barnen att utvecklas i. Vår verksamhet ska vara spännande, rolig och lärorik. Vi tror på en inspirerande miljö som lockar till lek eftersom leken är en viktig del i barnens lärprocess. I den kan barnen utvecklas både i grupp och enskilt.

Varje barn ska utifrån sin ålder och sina behov utveckla en förståelse för varandra och hur man är mot sina kompisar. Vi arbetar mycket med det sociala samspelet.

Vi arbetar med att utveckla barns inflytande på sin vardag utifrån mognad och intressen.

Vi arbetar med att alla barn ska utifrån sin ålder utveckla sin förståelse för grundläggande begrepp när det gäller matematik, naturvetenskap och teknik. Vi arbetar aktivt med språkutveckling genom rim, ramsor, sång och samtal i vardagen. Vi använder tecken som stöd i vår dagliga kommunikation med barnen.

Vi vill i så stor utsträckning som möjligt använda det lokala förenings- och kulturutbudet, till exempel genom att gå till biblioteket, lekparker och skogsområden i vårt närområde.

Vi arbetar även för att barnen ska utveckla sin miljömedvetenhet.

Avdelningar

Duvans förskola har fyra avdelningar; Grodan, Humlan, Myran och Nyckelpigan. På avdelningarna Grodan och Nyckelpigan går yngre barn och på avdelningarna Humlan och Myran går äldre barn.

 

Kontakta Duvans förskola

Duvans förskola

Villagatan 26


Myran

019-58 80 27

Humlan

019-58 80 28

Nyckelpigan

019-58 80 29

Grodan

019-58 80 30

Pernilla Alm, 
rektor

019-58 85 02

pernilla.alm@kumla.se