Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

I Kumla har vi idag fyra dagbarnvårdare som arbetar med pedagogisk omsorg i sina hem.

Litet barn leker

I familjedaghemmet stimuleras ditt barns lärande och utveckling i hemmiljö. Verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarnas egna hem och är anpassad efter ditt barns behov. Kumla har i dag fyra dagbarnvårdare som alla finns i Hällabrottet.

I familjedaghemmen är barn från ett års ålder fram till förskoleklass välkomna.
Dagbarnvårdaren arbetar i sina hem men har också en del gruppverksamhet tillsammans med de andra dagbarnvårdarna. På så sätt får barnen även träffas i större grupp.

Alla barn i familjedaghem har en extra dagbarnvårdare att gå till om ordinarie är sjuk eller ledig. För att du ska kunna bilda dig en egen uppfattning om familjedaghem, rekommenderar vi dig att ta kontakt med dagbarnvårdarna.

Kontaktuppgifter rektor

Indira Demo,
rektor

019-58 69 29
indira.demo@kumla.se

Verksamheten styrs av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan är vägledande.