Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

I Kumla har vi idag fyra dagbarnvårdare som arbetar med pedagogisk omsorg i sina hem.

Barn leker med legobilar

I familjedaghemmet stimuleras ditt barns lärande och utveckling i hemmiljö. Verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarnas egna hem och är anpassad efter ditt barns behov. Kumla har i dag fyra dagbarnvårdare som är utspridda över kommunen.

I familjedaghemmen är barn från ett års ålder fram till förskoleklass välkomna.
Dagbarnvårdaren arbetar i sina hem men har också en del gruppverksamhet tillsammans med de andra dagbarnvårdarna. På så sätt får barnen även träffas i större grupp.

Alla barn i familjedaghem har en extra dagbarnvårdare att gå till om ordinarie är sjuk eller ledig. För att du ska kunna bilda dig en egen uppfattning om familjedaghem, rekommenderar vi dig att ta kontakt med dagbarnvårdarna.

Kontaktuppgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Indira Demo,
rektor

019-58 69 29
indira.demo@kumla.se

Verksamheten styrs av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan är vägledande.