Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

I Kumla har vi idag tre dagbarnvårdare som arbetar med pedagogisk omsorg i sina hem belägna i Hällabrottet samt i gemensam lokal på Malmen.

Litet barn leker

I familjedaghemmet stimuleras ditt barns lärande och utveckling i hemmiljö.

From hösten 2021 kommer dagbarnvårdarna att arbeta tillsammans tre dagar i veckan (tis-tors) på Malmens förskola i en egen lokal som är belägen i ett eget hus. Måndag och fredag arbetar de i sitt eget hem.

I familjedaghemmen är barn från ett års ålder fram till förskoleklass välkomna.
Dagbarnvårdaren arbetar i sina hem men har också en del gruppverksamhet tillsammans med de andra dagbarnvårdarna. På så sätt får barnen även träffas i större grupp.

Alla barn i familjedaghem har en extra dagbarnvårdare att gå till om ordinarie är sjuk eller ledig. För att du ska kunna bilda dig en egen uppfattning om familjedaghem, rekommenderar vi dig att ta kontakt med dagbarnvårdarna.

Kontaktuppgifter rektor

Indira Demo,
rektor

019-58 69 29
indira.demo@kumla.se

Verksamheten styrs av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan är vägledande.