Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Skogstorps förskola

Välkommen till Skogstorps förskola!

Skogstorps förskola

Vår förskola ligger i Skogstorpsskolan vilket är en skola för barn och elever i åldrarna 1-16 år i Kumlas norra del. Förskolans lokaler är ljusa och trevliga och är väl anpassade för vår verksamhet. Vi har en trevlig utegård som bjuder in till utevistelse med lekmaterial, grönytor och skog. Maten som serveras på förskolan kommer ifrån köket på Skogstorpsskolan.

Pedagogisk inriktning

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (lpfö 98/11) och vår egen verksamhetsplan som årligen utvärderas och revideras. Vår verksamhet ska leda till social, självständiga och trygga barn.  Barnen på förskolan är uppdelade i grupper efter ålder och mognad och vi arbetar utifrån ett temainriktat arbetssätt. Det betyder tex att våra grupper arbetar utifrån samma grundtema men med en stor variation av inriktningar då det är barnens intresse som styr arbetets inriktning.

Avdelningar

Vi tänker förskolan som en avdelning med barn mellan 1-5 år men under stora delar av dagen är barnen indelade i grupper utifrån ålder, mognad och intressen.

Föräldrasamverkan

Den viktigaste kontakten med vårdnadshavarna sker varje dag vid lämning och hämtning av barnen. Förutom det erbjuder vi även utvecklingssamtal och olika former av föräldrasamverkan så som föräldramöten, drop in fika, vernissage och andra trevligheter. Vårdnadshavare har också möjlighet att delta i föräldraforum för området samt föräldraråd.


Kontakta Skogstorps förskola

Skogstorps förskola

Mastgatan 7E

skogstorpfsk@kumla.se

Ena andra sidan

019-58 87 65

Pernilla Nilsson

rektor

019-58 87 43

pernilla.nilsson@kumla.se