Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Händer hos oss

Välkommen till oss på Familjens Hus, här händer en massa kul!

Bilden visar en flicka med färg på händerna

Öppna förskolan kommer att vara utomhus i Kåre Koltrast lekpark.

Häng gärna med oss ut för lite lek i parken.

Vinter/Vår aktivitet på Öppna förskolan

Från och med måndagen den 25 januari kommer vi att vara utomhus mestadels i Kåre Koltrast lekpark


Schema vecka 16:


Må 10-11.30 samt 14-15.30 Kåre Koltrast lekpark


Ti 10.00 Teams träff med rektor Pernilla och assistent Linda. Välkommen att ställa frågor och få information kring Kumlasbarnomsorg.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE5YTIwYTUtNzE4MS00YWFlLWE3MzItZmQwOGJjMjdhY2Nk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228c858b56-17a1-45a5-8344-684dfcc2c6f1%22%2c%22Oid%22%3a%2259d88fff-2231-4977-a11f-c95210ff7fb0%22%7dlänk till annan webbplats

10-11.30 Kvarngården mellan höghusen samt 14-15.30 Kåre Koltrast lekpark


Ons 10.00 Barnvagnspromenad från parkeringen vid Goda rum. Anmälan till nr 072-203 75 41 skicka ett sms med namn och antal deltagare. Ta med eget fika.

eller lek i Kåre Koltrast lekpark 10-11.30


To 10-11.30 samt 14-15.30 Kåre Koltrast lekpark
Barnvagnspromenad


Vill du ha sällskap på din barnvagnspromenad, boka en tid med oss på Öppna förskolan på en tid som passar oss båda.

Hanna, kurator, telefon 019-58 85 70

Lena och Inga-Lill förskollärare, telefon 072-203 75 41


Föräldratelefon


Vi hänvisar till socialtjänstens öppenvård. Du som förälder eller vårdnadshavare med barn upp till 18 år kan rådgöra med erfarna socialarbetare eller familjebehandlare, om du känner oro eller har frågor kring din föräldraroll.

Telefonnummer 019-588244 måndagar kl. 10.00-13.00 och torsdagar 13.00-15.00
Öppna Förskolan


 

Nätverket Föräldrar emellan bjuder in till en digital föreläsning på temat:

Hur kan jag prata med mitt barn tillsammans med Görel Fred leg. psykoterapeut. Vi går igenom några hjälpsamma grundregler i kommunikation mellan föräldrar och barn.

Vart: Zoom

När: Tisdagen den 27:e april kl. 18.30-20.30

Anmälan sker till:

www.bilda.nu/föräldraremellan.


Baby-bokklubb

För barn som är mellan 6-18 månader.

Anordnas av Öppna förskolan tillsammans med Ida Blomqvist från biblioteket.


Anmälan mailas till ida.blomqvist@kumla.se

Vi återkommer med datum då detta startar upp igen.

Pop-up-bibliotek

Ida kommer från biblioteket med böcker och bokprat. Självklart kan du också låna med dig böcker hem.


Vi återkommer med datum då detta startar upp igen.

Familjeallsång

Detta är ett samarbete mellan Familjens Hus och biblioteket där vi bjuder in barn och vuxna att sjunga tillsammans. Kom och sjung med Ida och Lena!


Vi återkommer med datum då detta startar upp igen.

Amningsrådgivning

Barnmorskorna på Familjens Hus välkomnar till amningsrådgivning

Ring för tidsbokning, på telefonnummer 019-602 98 34

Måndagar kl. 06.00-10.00 och onsdagar kl. 06.00-14.00.

Välkommen!

Sångstund med Kulturskolan

Måndagar klockan 11.00

Vi sjunger och spelar tillsammans inne på Öppna förskolan med rytmik och musikpedagogerna Eva och Pelle.


Vi återkommer med datum när detta startar upp igen.

Sångstund med Studiefrämjandet

Onsdagar kl. 10.00

Vi sjunger och spelar tillsammans med Eva.


Vi återkommer med datum när detta startar upp igen.


Trygghetscirkeln Circle of security

Vill du lära dig mer om samspelet med ditt barn?


Kumla kommun erbjuder, tillsammans med Familjens Hus, en kostnadsfri föräldrautbildning för dig som har barn i åldrarna 0-6 år.

Programmet är manualbaserat och innehåller bland annat olika filmklipp.

Vi träffas vid 7 tillfällen, cirka 1,5 timme per gång.


Vet ej i nuläget när vi kan starta nästa grupp.