Centralt elevråd

För oss är det viktigt att du som elev har möjlighet att påverka. Vid de centrala elevråden träffas elevrådsrepresentanter från de olika skolorna och representanter från skolledningen för att diskutera och reflektera över aktuella frågeställningar.

Det centrala elevrådet träffas två gånger per termin.

Följande tider gäller för hösten 2019:

Skriv tabellbeskrivning här

Dag och tid

Plats

Tema

Onsdag
16 oktober

kl. 10:00

Vialundskolans

konferensrum


Tisdag
10 december,

kl. 14:00

Stadshuset,

konferensrum
Sannahed