Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Centralt elevråd

För oss är det viktigt att du som elev har möjlighet att påverka. Vid de centrala elevråden träffas elevrådsrepresentanter från de olika skolorna och representanter från skolledningen för att diskutera och reflektera över aktuella frågeställningar.

Det centrala elevrådet träffas två gånger per termin.

Följande tider gäller för 2021

Dag och tid

Plats

Tisdag 19 januari
kl. 14:00

Mötet genomförs digitalt

Onsdag 14 april

kl. 14:00

Mötet genomförs digitalt