Centralt elevråd

För oss är det viktigt att du som elev har möjlighet att påverka. Vid de centrala elevråden träffas elevrådsrepresentanter från de olika skolorna och representanter från skolledningen för att diskutera och reflektera över aktuella frågeställningar.

Det centrala elevrådet träffas två gånger per termin.

Följande tider gäller för 2022

Dag och tid

Plats

20 april kl. 14.00

Stadshuset

1 juni kl. 14.00

Stadshuset

28 september k l. 14.00

Stadshuset

14 december kl. 14.00

Stadshuset