Centralt elevråd

För oss är det viktigt att du som elev har möjlighet att påverka. Vid de centrala elevråden träffas elevrådsrepresentanter från de olika skolorna och representanter från skolledningen för att diskutera och reflektera över aktuella frågeställningar.

Det centrala elevrådet träffas två gånger per termin.

Följande tider gäller för hösten 2018 och våren 2019:

Skriv tabellbeskrivning här

Dag och tid

Plats

Tema

Tisdag
5 februari

kl. 14:00

Stadshuset,

konferensrum Hardemo

Genomgång av planeringen
och rapport från ungdomsrådet

Onsdag
15 maj,

kl. 14:00

Stadshuset,

konferensrum
Kumla

HBTQ och normer