Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Centralt elevråd

För oss är det viktigt att du som elev har möjlighet att påverka. Vid de centrala elevråden träffas elevrådsrepresentanter från de olika skolorna och representanter från skolledningen för att diskutera och reflektera över aktuella frågeställningar.

Det centrala elevrådet träffas två gånger per termin.


Följande tider gäller för 2020:

Dag och tid

Plats

Tema

Februari

Mötet 12 februari kommer att
flyttas till ett senare tillfälle under
våren, nytt datum kommer.


Onsdag 6 maj,

kl. 14:00

Stadshuset, konferensrum Åbytorp


Onsdag 14 oktober
kl. 14:00

Stadshuset, konferensrum Åbytorp


Onsdag 16 december

kl. 14:00

Stadshuset, konferensrum Åbytorp