Seniorföreläsningar på Kvarngården

Välkomna till föreläsningar för äldre. Fri entré

Mikrofon på en scen


Skriv tabellbeskrivning här

Dag och tid

Plats är alltid samlingssalen, Aktivitetscenter Kvarngården

28 januari

kl. 14.00

Kroppen och knoppen, Birgitta Wallbom.

Arr: SPF.

25 februari

kl. 14.00

Stroke!

Om hjärntrötthet och språksvårigheter.

Örebro Läns Strokförening.

Arr: Föreningen Väntjänsten.

25 mars

kl. 14.00

Minnesmottagningen om demens.

Arr: PRO.

29 april

kl. 14.00

Missing people, Lena Thorin-Pettersson.

27 maj

kl. 14.00

Existensiell hälsa.

Elisabeth Bergqvist, hälsopedagog, Irene Eriksson, diakon och Annelie Inghamn-Pettersson, präst Svenska kyrkan.

26 augusti

kl. 14.00

Gabriella Mueller Prabin Socialchef, Socialförvaltningen Arr: SPF.

30 september

kl. 14.00

Anhörigstöd.

28 oktober

kl. 14:00

IT-säkerhet.

Arr: SKPF.

25 november

kl. 14.00

Brandsäkert hem. Brandskyddsföreningen/Räddningstjänsten

Arr: Föreningen Väntjänsten.