KVARNGÅRDS-ROCK

Musikkvällar på Kvarngården hösten 2019

Onsdagar kl. 18.00 - ca. 20.00

Hand på en gitarrsträng

25 september

2 Delicious

6 november

Bagatelle