Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Ungdomsstipendium, Orkla Foods Sverige och Kumla kommun

Håller du på att utbilda dig inom något kulturområde eller gör du en personlig satsning inom någon idrottsgren? Vill din organisation eller förening genomföra ett projekt som främjar kultur- och idrottsverksamhet i Kumla eller annan därmed jämförlig verksamhet av betydelse för samhällets utveckling?

I så fall finns möjlighet att ansöka om medel från Ungdomsstipendiet Orkla Foods Sverige - Kumla kommun.

Stipendiets ändamål

Stipendiets ändamål är att främja kultur- eller idrottsverksamhet i Kumla kommun genom stipendier till personer från Kumla för utbildning inom något kulturområde eller för personlig satsning inom någon idrottsgren.

Från stipendiet kan även bidrag lämnas till projekt hos föreningar och organisationer verksamma i Kumla kommun och avseende projekt som främjar kultur- och idrottsverksamhet m.m.

Ansökan - sista ansökningsdag 17 april 2020

Ansökan görs via vår e-tjänst, se länk längre ner på sidan.

I ansökan ska du ange på vilket sätt stipendiets ändamål främjas. Du ska vidare beskriva din satsning på utbildning eller sportgren eller din förenings projekt. Beskriv gärna vilken betydelse den sökta summan kommer att få för dig om den beviljas.

Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde före sommaren. Medel kan lämnas för fleråriga projekt. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen efter gemensamt förslag från kulturpriskommittén och representant för Orkla Foods Sverige

Nuvarande beslut gällande utdelning av stipendiet gäller för 2020.

Mer information?

För mer information kontakta:

Gertrud Åstrand
019-58 81 96, 070-55 88 182
kultur.fritidsnamnd@kumla.se