Kumla kommuns ungdomsstipendium 2022

Stipendiet för dig som gör en personlig satsning inom något kulturområde eller någon idrottsgren. Vill din organisation eller förening genomföra ett projekt som främjar kultur- och idrottsverksamhet i Kumla eller annan därmed jämförlig verksamhet av betydelse för samhällets utveckling?

Tjej fotograferar vacker trädblom

I så fall finns möjlighet att ansöka om medel från Kumla kommuns ungdomsstipendium 2022.

Stipendiets ändamål

Stipendiets ändamål är att främja kultur- eller idrottsverksamhet i Kumla kommun genom stipendier till personer från Kumla för utbildning inom något kulturområde eller för personlig satsning inom någon idrottsgren.

Från stipendiet kan även bidrag lämnas till projekt hos föreningar och organisationer verksamma i Kumla kommun och avseende projekt som främjar kultur- och idrottsverksamhet m.m.

I ansökan ska du ange på vilket sätt stipendiets ändamål främjas. Du ska vidare beskriva din satsning på utbildning eller sportgren eller din förenings projekt. Beskriv gärna vilken betydelse den sökta summan kommer att få för dig om den beviljas.

Stipendiet delas ut i en särskild ceremoni under hösten 2022. Medel kan lämnas för fleråriga projekt. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen.

Förlängd ansökningstid till ungdomsstipendiet. Sista ansökningsdag är 20 september 2022.

Mer information?

För mer information kontakta:

Lilian Edström
Enhetschef kulturavdelningen
019-58 86 24
kultur.fritidsnamnd@kumla.se