Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Föreningarnas fritidsgårdar

I dagsläget finns det en fritidsgård som drivs av föreningar.


Fritidsgård Hällabrottet

Verksamheten på Fritidsgården Kulan är stängd tills vidare.

Målgrupp årskurs 1-6.

Lokal är Yxhults IK:s klubbstuga vid MOAB-vallen.

Lokalen är tillgänglig för rullstolsburna.