Föreläsningar på Kvarngården

Fri entré - Varmt välkommen till samlingssalen.

Allas lika värde


Föreläsningar 2023

Dag och tid 2023


Plats är alltid samlingssalen, Aktivitetscenter Kvarngården.

Måndag kl 14.00, 30 januari.

Minska dina elkostnader, Mats Brengdahl, kommunens energirådgivare tipsar.

Måndag kl 14:00, 27 februari

Munhälsa hela kroppens hälsa, Cecilia Mattsson, Folktandvården.

Måndag kl 14.00, 13 mars

Lotta Gerdsdorff, verksamhetschef berättar om nybyggda Kungsparken.

Måndag kl 14:00, 27 mars

Krisberedskap, Civilförsvarsförbundet informerar.

Måndag kl 14:00, 24 april

Äldremottagningen, Mikko Hellgren, distriktsläkare, Kumla Vårdcentral informerar och svarar på frågor.