Seniorföreläsningar på Kvarngården

Välkomna till föreläsningar för äldre. Fri entré

Mikrofon på en scen


Seniorföreläsningar 2022

Dag och tid 2022


Plats är alltid samlingssalen, Aktivitetscenter Kvarngården

Begränsat antal platser.

Måndag kl. 14.00 , 28 februari

Brottsofferjouren informerar. Arr: RödaKorset och Väntjänsten

Måndag kl 14.00, 28 mars

Patientnämnden informerar. Arr: PRO och Väntjänsten

Måndag kl 14.00