Hasselticka.

Hasselticka. Foto: Per Karlsson Linderum.

Mossor, lavar och svampar

I fjärilslandskapet Norra Mossby har 150 olika mossor, lavar och svampar hittats. Speciellt kan nämnas den starkt hotade kråkorangelaven Caloplaca atroalba som har sin enda förekomst i Norden vid Hästhagsbrottet! Men här finns mycket mer att upptäcka. Den kalkrika berggrunden och de relativt stora lövskogarna med mycket död ved har stor potential att hysa många ovanliga arter. Ut och leta!

Scharlakansvårskål.

Scharlakansvårskål.