Ängsmark vid Norra Mossby naturreservat.

Ängsmark vid Norra Mossby naturreservat. Foto: Per Karlsson Linderum.

Inventeringar

Under 2020 har två olika inventeringar av kärlväxter genomförts i Fjärilslandskapet. Fokus har legat på ängsmarkerna i området. Bägge inventeringarna har undersökt förekomsten av bra och dåliga indikatorarter för höga ängsvärden. Owe Nilsson har för Kumla kommun inventerat 14 olika ängsmarker och Björn Gunnarsson har inventerat de centrala delarna av området åt Länsstyrelsen i Örebro. Läs mer om dessa inventeringar under respektive sida.

Dessutom genomförde Naturskyddsföreningen i Kumla en inventering av Södra Hällkisteängen 17 juni. Tiotalet deltagare hittade 73 arter kärlväxter.

- Förvånansvärt många arter på den till synes så enformiga ytan! säger botanikern Arne Holmer.