Mindre sjötrollslända

Mindre sjötrollslända. Foto: Per Karlsson Linderum

Trollsländor

I området har det setts 35 trollsländearter. De flyger från början av maj tills slutet av oktober. En del arter ses bara på våren och en del bara på hösten medan flera kan ses hela året. Det finns flera bra dammar och brott att spana trollsländor vid. Speciellt bra är det vid småvattnen mellan Norra Mossby naturreservat och de Södra Kalkugnarna. En annan bra plats är vid Lugnet.

Stenflodtrollslända. Foto: Per Karlsson Linderum.

Stenflodtrollslända. Foto: Per Karlsson Linderum.

Vinterflickslända. Foto: Per Karlsson Linderum.

Vinterflickslända. Foto: Per Karlsson Linderum.

Artlista - trollsländor i Fjärilslandskapet Norra Mossby

Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas

Pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa

Mindre smaragdflickslända Lestes virens

Vinterflickslända Sympecma fusca

Blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens

Blå jungfruslända Calopteryx virgo

Flodflickslända Platycnemis pennipes

Spjutflickslända Coenagrion hastulatum

Månflickslända Coenagrion lunulatum

Ljus lyrflickslända Coenagrion puella

Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum

Sjöflickslända Enallagma cyathigerum

Större kustflickslända Ischnura elegans

Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula

Blågrön mosaikslända Aeshna cyanea

Brun mosaikslända Aeshna grandis

Starrmosaikslända Aeshna juncea

Höstmosaikslända Aeshna mixta

Tidig mosaikslända Brachytron pratense

Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus

Kungstrollslända Cordulegaster boltonii

Guldtrollslända Cordulia aenea

Metalltrollslända Somatochlora metallica

Gulfläckad glanstrollslända Somatochlora flavomaculata

Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis

Nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda

Bred trollslända Libellula depressa

Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata

Större sjötrollslända Orthetrum cancellatum

Mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens

Svart ängstrollslända Sympetrum danae

Gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum

Blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum

Större ängstrollslända Sympetrum striolatum

Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum

Blodröd ängstrollslända

Blodröd ängstrollslända. Foto: Per Karlsson Linderum