Mindre strandpipare

Mindre strandpipare. Foto: Per Karlsson Linderum.

Fåglar

I området har det setts drygt 170 olika fågelarter. Minst 22 rödlistade arter häckar inom Fjärilslandskapet. Den varierande naturen med omväxlande ängsmarker och rika lövskogar samt flera större vattenfyllda dagbrott skapar goda förutsättningar för ett rikt fågelliv. Allra bästa fågellokalen är Kvarntorpshögen och den nedanför liggande Serpentindammen.

Häckande fåglar (ett urval av arter):

Grågås, knipa, sparvhök, brun kärrhök, vattenrall, mindre strandpipare, morkulla, skogssnäppa, kattuggla, kungsfiskare, göktyta, mindre hackspett, spillkråka, gröngöling, törnskata, svartmes, tofsmes, talltita, trädlärka, sånglärka, stjärtmes, grönsångare, härmsångare, buskskvätta, stenskvätta, forsärla, stenknäck, hämpling, steglits och sävsparv.

Regelbundna gäster:

Gråhäger, storskarv, berguv, varfågel, sidensvans, skäggmes, ringtrast, svart rödstjärt, strömstare, vinterhämpling och gråsiska.

Tillfälliga gäster:

Spetsbergsgås, mindre sångsvan, turturduva, hökuggla, sparvuggla, pärluggla, pilgrimsfalk, sommargylling, berglärka, trastsångare, blåhake, mindre flugsnappare, större piplärka, fältpiplärka, skärpiplärka, tallbit, bändelkorsnäbb och ortolansparv.