Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Spontanidrott

Ibland känner man bara för att ta med sig några kompisar och en boll till en fotbollsplan, utan att man måste vara med i ett lag.

I Kumla finns öppna ytor för bollsport intill skolorna i Skogstorp, Kumlaby och Vialund. Under vintern spolas ett antal isbanor upp av kommunen.

Vid Vialundskolan finns plan för:

 • streetbasket
 • fotboll

Vid Kumlaby skola finns plan för:

 • streetbasket
 • boule
 • mindre konstgräsplan för spontanidrott

Vid Skogstorpsskolan finns plan för:

 • fotboll
 • streetbasket
 • boule
 • beachvolleyboll
 • dirttrackbana

I Kumla Stadspark finns en:

 • 7-håls frisbeegolfbana.