Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Spontanidrott

Ibland känner man bara för att ta med sig några kompisar och en boll till en fotbollsplan, utan att man måste vara med i ett lag.

Vid rätt väderförhållanden under vintern spolas isbanor upp vid:

 • Malmens skola
 • Smedstorps lekplats
 • Tallängens skola
 • Oppegård bredvid gräsplanen

I Kumla finns öppna ytor för bollsport intill skolorna i Skogstorp, Kumlaby och Vialund.

Vid Vialundskolan finns plan för:

 • streetbasket
 • fotboll

Vid Kumlaby skola finns plan för:

 • streetbasket
 • boule
 • mindre konstgräsplan för spontanidrott

Vid Skogstorpsskolan finns plan för:

 • fotboll
 • streetbasket
 • boule
 • beachvolleyboll
 • dirttrackbana

I Kumla Stadspark finns en:

 • 7-håls frisbeegolfbana