Byrsta 1 och 2

Denna lokal hittar du i Kumlahallens entréplan. Hallen går att dela av med vikvägg.

Skriv tabellbeskrivning här

Salens totala storlek


Längd

26 meter

Bredd

17 meter

Takhöjd

2,85 meter

Skriv tabellbeskrivning här

Utrustning


Vikvägg som ger möjlighet att dela av hallen till två


Stora innebandymål


Mellanstora innebandymål


Musikanläggning


 

Kumlahallen, lilla hallen
Kumlahallen, lilla hallen

Denna lokal går att dela av i två delar och hallarna får då nedan mått:

Skriv tabellbeskrivning här

Byrsta 1

(Närmast huvudentrén)

Längd

12 meter

Bredd

17 meter

Takhöjd

2,85 meter

Skriv tabellbeskrivning här

Byrsta 2


Längd

14 meter

Bredd

17 meter

Takhöjd

2,85 meter