Höstlovet närmar sig

Har din förening planerat en aktivitet för barn till höstlovsprogrammet?
Då finns det extra bidrag att söka för att genomföra aktiviteten.

För att beviljas bidrag ska barnen vara mellan 6-15 år (det går att rikta sig till en viss åldersgrupp beroende på aktivitet) och aktiviteterna ska vara helt gratis för barnen att delta i! Aktiviteterna ska genomföras under höstlovet vecka 44 2018. Det totala extra bidraget är 100 000 kr. Max 20 000 kr kan sökas per aktivitet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur aktiviteterna ska:

  • ge barnen stimulans och personlig utveckling under lovet och
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund

Bidraget kan t.ex. användas till aktiviteter, resor, måltider och ersättning för ledares förlorade arbetsinkomst (max 200 kr/timme).

Ansök via vår e-tjänst görs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  senast den 30 september 2018. Besked om beviljat bidrag lämnas senast den 12 oktober.

Redovisning

Genomförd aktivitet ska redovisas senast den 25 november 2018 via e-tjänst. Länk till e-tjänsten bifogas i ett eventuellt beslut om tilldelat bidrag.

Redovisningen ska innehålla uppgifter om antalet deltagande barn uppdelat på kön, en ekonomisk rapport samt hur aktiviteten gav barnen stimulans och personlig utveckling under lovet och stimulerade både flickors och pojkars deltagande, främjade integration, motverkade segregation och skapade nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Om inte redovisning inkommer i rätt tid kan bidraget komma att återkrävas alternativt avräknas mot eventuellt föreningsbidrag för 2019. Ej förbrukade medel ska återbetalas.

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen (E: kultur.fritidsnamnd@kumla.se, T: 019-58 83 09) vid frågor.


Bild från Kumlahallen