Nattvandring

Med nattvandring kan vi öka tryggheten för våra ungdomar genom att vuxna finns närvarande och tillgängliga utomhus på helgerna.

I Kumla har de bidragsberättigade ungdomsföreningarna möjlighet att anmäla intresse för att nattvandra. Nattvandring är en del av kommunens föreningsstöd för dessa föreningar. En förutsättning för att stödet ska utgå är att föreningen har genomfört de vandringar som den har tilldelats enligt schema.

Som nattvandrare ska du inte agera polis, ordningsvakt eller socialtjänst utan är en vuxen som finns där för de ungdomar som behöver det och som en person som vill bidra till en tryggare tillvaro i Kumla. Du är ute bland ungdomar i Kumla för att skapa förtroende och trygghet och för att hjälpa till om det behövs. Det kan handla om att se till att en ungdom kommer till bussen, att medla eller att enbart lyssna och finnas tillhands.

Som nattvandrare har du inga befogenheter utöver de som är reglerade i lag när det gäller envarsgripande och nödvärnsrätt. Framförallt handlar det om sunt förnuft. Om det skulle uppstå en allvarlig situation, tänk på att att observera så mycket som möjligt och larma polis eller ambulans. Kriminella handlingar ska alltid polisanmälas.

Samling inför nattvandring sker vid Aktivitetshuset. Om de har möjlighet, möter polisen och socialförvaltningens fältassistenter upp där.
Ryggsäcken som bland annat innehåller reflexvästar, ficklampor och sjukvårdsmaterial finns på fritidsgården och ska återlämnas veckan efter vandringen genomförts. En rapport ska också fyllas i och läggas i väskan.

Vid vandring ska reflexvästarna alltid användas för att visa att ni är nattvandrare. Kom ihåg att alltid vara minst tre personer som vandrar och att alla måste vara 18 år fyllda.

Det är viktigt att vandra i Kumla centrum och gärna även vid skolorna Vialund, Kumlaby och Skogstorp. Vandringen ska påbörjas senast klockan 21.00 och  kan vanligtvis avslutas senast klockan 01.00.

Vid frågor om nattvandring är ni välkomna att kontakta kommunens alkohol- och drogsamordnare på telefonnummer 019-58 80 00.

Är ni intresserade av att nattvandra, anmäl er här: