Extra bidrag för aktiviteter i sommar

Vill din förening göra något extra för barnen i Kumla i sommar? Då kan ni söka extra bidrag!

Aktiviteterna ska riktas till barn mellan 6-15 år och ska vara helt gratis för barnen att delta i. Aktiviteterna ska genomföras under sommarlovet fr.o.m. 11 juni t.o.m. 18 augusti 2019. Det går att rikta sig till en viss åldersgrupp beroende på aktivitet, exempelvis 9-12 år.

Aktiviteterna ska

  • ge barnen stimulans och personlig utveckling under sommarlovet
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund

Bidraget kan t.ex. användas till aktiviteter, resor, måltider och ersättning för ledares förlorade arbetsinkomst (max 200 kr/timme). Max 20 000 kan sökas per förening.

Exempel på aktiviteter som anordnats tidigare år av föreningar i Kumla och andra kommuner är sportfiske, friidrottsskola, resa till Boda Borg, sagovandring, gratis utlåning av skateboard och utrustning, dansworkshop samt olika prova-på-aktiviteter.

Ansök via e-tjänst [etjanst.kumla.se/bidragsommarlovlänk till annan webbplats] senast den 6 maj 2019. Besked om bidraget beviljas eller inte lämnas senast 13 maj.

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen (kultur.fritidsnaemnd@kumla.se) vid frågor!

Workshop

Den 23/4 kl. 17.00 är ni välkomna på en workshop där ni kan få stöd med att fylla i ansökan för er tänkta aktivitet. Anmälan krävs, du anmäler er förening till kultur.fritidsnaemnd@kumla.se.

Redovisning

Uppföljning av aktiviteterna ska redovisas senast den 8 september 2019 via separat e-tjänst. OBS! att antal flickor och pojkar ska redovisas. Länk till e-tjänsten bifogas i ett eventuellt beslut om tilldelat bidrag.

Redovisningen ska innehålla uppgifter om antalet deltagande barn uppdelat på kön, en ekonomisk rapport samt hur aktiviteten gav barnen stimulans och personlig utveckling under lovet och stimulerade både flickors och pojkars deltagande, främjade integration, motverkade segregation och skapade nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Om inte redovisning inkommer i rätt tid kan bidraget komma att återkrävas alternativt avräknas mot eventuellt föreningsbidrag för 2020.