Elitstöd till föreningar

Är du Kumlabo och utövar en idrott på elitnivå? Då har din förening möjlighet att söka elitstöd.

Att ha lokal idrott på elitnivå är positivt på flera sätt; för utövaren, för föreningarna, som inspiration för yngre utövare och för Kumla som helhet. Att tävla på elitnivå kan dock vara förknippat med betydande kostnader, och Kumla kommun vill därför underlätta verksamheten något via detta stöd.

Vem kan få elitstöd?

En idrottare kan få elitstöd om den:

 • Är över 18 år eller fyller 18 under det år som ansökan lämnas in
 • Tävlar i högsta serien i lagidrott. Tävlar i näst högsta serien i lagidrott om det finns fyra eller fler serienivåer på seniornivå. Tävlar som individuell idrottare i SM (eller motsvarande högsta nationella tävlingsnivå)
 • Tävlar för en förening i Kumla
 • Elitstatusen baseras på pågående säsong, eller status inför nästa säsong om det är tävlingsuppehåll när ansökan lämnas in.

Hur ansöker man?

Ansökan görs av en förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet och avser en eller flera specifika idrottare i föreningen. Föreningen ska ha sitt säte i Kumla kommun.

Ansökan görs under augusti månad och stödet betalas ut under september månad. Ansökan görs via vår e-tjänst. Länken publiceras under augusti månad under denna sida.

Hur stort är stödet?

Elitstödet är inte relaterat till de kostnader som idrottaren eller föreningen har eller till prestationer, utan baseras enbart på hur många elitidrottare som ansökan avser.

Årets budget på 100 000kr fördelas jämnt på tre nivåer:

 • En pott avsedd för alla ansökningar (33%), totalt 33 000 kr
 • En pott avsedd för ansökningar gällande 2–4 idrottare (33%), totalt 33 000 kr
 • En pott avsedd för ansökningar gällande fler än 5 idrottare (33%), totalt 33 000 kr

Hur fungerar då detta?

 • En enskild idrottare får en andel enbart i den första potten.
 • Ett lag eller en grupp med fler än 5 idrottare får en andel i alla tre pottar.
 • En ensam elitidrottare får en större summa per person, men ett lag eller en grupp med flera idrottare får mer pengar totalt sett
 • En andel kan som mest vara 20% av varje nivå, det kan också bli mindre beroende på hur många som kvalificerar sig.

Det kan exempelvis se ut så här:

Om budgeten är 100 000 kr och det kommer in en ansökan från en ensam idrottare och två ansökningar från två lag eller grupper med fler än 5 idrottare blir fördelningen som följer:

 • Den ensamma idrottare får en andel från den första potten (som mest 20%) vilket totalt blir 6 600 kr.
 • Lagen eller grupperna, med fler än 5 idrottare, från en andel från varje pott, alltså 6 600 kr x 3 vilket totalt blir 19 800 kr. Det är också det högsta beloppet som går att få som elitstöd.