Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Lokalkostnadsbidrag

Syftet med bidraget är att stödja förening som äger eller hyr lokal som inte tillhandahålls eller kan tillhandahållas av kommunen. Lokalkostnadsbidraget utgår till förening som beviljats grundbidrag och som inkommit med godkänd ansökan. Bidraget baseras på de kostnader föreningen haft under året och betalas i efterskott året därpå.

Bidraget utgår med 60% av lokalkostnaden exklusive hyresintäkter, dock max 35 000 kr per förening och år.

Ansökan kan göras en gång per år, senast måndagen sista veckan i februari.

Ansök om föreningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster