Boka idrottshall och lokal

Här finns information om våra lokaler och hur du enkelt kan boka dom.

Ni gör en Bokningsförfrågan för skollokaler, idrottsplaner, rum och gymnastikhallar inom Kumla kommun här!  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ni kan även kontakta Servicecenter eller Föreningsservice.; 019-58 80 00, servicecenter@kumla.se eller foreningsservice@kumla.se.

Först när du fått en bokningsbekräftelse från oss är bokningen genomförd.

Nyckel till din bokade lokal lånas eller köps från servicecenter.

Lokalen bokas för den tid som behövs för uppvärmning, träning/match, fram och bortplockning av material/redskap och grovstädning.

Bokningar för helgen ska vara oss tillhanda senast klockan 13.00 på fredag.

Idrottshall


Felanmälan och synpunkter
Skador eller fel på utrustning och inredning som orsakas av hyresgästen ska snarast anmälas till kommunens Föreningsservice på e-post foreningsservice@kumla.se eller telefonnummer
019-58 80 00. Vid skador som uppkommit på grund av ovarsamhet debiteras hyresgästen för den faktiska kostnaden. 

Kontakta oss gärna om det är något ni inte är nöjda med i lokalerna; exempelvis utrustning som är trasig, skadegörelse eller om det är ostädat. Önskvärt är att även skicka med en bild på objektet.

 

Bokningsinformation

Ni gör en Bokningsförfrågan för skollokaler, idrottsplaner, rum och gymnastikhallar inom Kumla kommun här länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteri god tid före bokningen.

Först när du fått en bokningsbekräftelse på mejl från oss är bokningen genomförd. Mottagaren är ansvarig för att kontrollera att bekräftelsen stämmer med önskemålen, uppmärksamma eventuella undantagsdatum och vara uppdaterad kring hyresregler.

Ni kan läsa om alla hyresregler i boxen nedanför som heter "hyresregler".

Först när du fått en bokningsbekräftelse från oss är bokningen genomförd.

Nyckel till din bokade lokal lånas eller köps från servicecenter.

Lokalen bokas för den tid som behövs för uppvärmning, träning/match, fram och bortplockning av material/redskap och grovstädning.

Bokningar för helgen ska vara oss tillhanda senast klockan 13.00 på fredag.

Nycklar till idrottshallar och lokaler

När bokaren mottagit bokningsbekräftelsen kan en låna eller köpa tagg/kort/nyckel från servicecenter.

I servicecenter skriver ni under nyckelkvittensen där det står vilken hall nyckeln går till samt när nycklen ska vara återlämnad.

Har du lånat din nyckel ska den lämnas tillbaka på det datumet som står på kvittensen. Nyckel som inte återlämnats debiteras med 500 kr + faktisk kostnad för byte av lås och nycklar.

Det är olika låssystem för hallarna/lokalerna. När du exempelvis lånar en nyckel till Haga kommer du INTE in i Kumlahallen med samma nyckel.

Följande hallar kräver tagg + kod för att komma in i:

- Kumlahallen (inne i Kumlahallen skall inte koden behövas, men ibland om det har gått ett internt larm kommer låsen att kräva tagg+kod)

- Skogstorp

- Steneskola

- Ishallen

- Vialundsskolan

Följande hallar kräver tagg:

- Malmen

- Tallängen

- Haga

- Fylsta

- Sannahed/Lillheden

(-Rackethallen, inte just nu pga av kommunikationsfel)

Följande hallar kräver kort:

- Kumla IP

- Kumlaby – här krävs också fysisk nyckel för att komma in i omklädningsrummen.

Följande hallar kräver nyckel:

- Ekeby gymnastikhall

-Hardemos gymnastikhall

Om du inte kommer in i hallen/lokalen med lånad nyckel kan du ringa securitas.

Vid brukarfel (dvs fel handhavande av hyresgäst, använder fel tagg/kort på fel plats, fel tid med bokningstagg, fel kod mm) då kostar det 500kr + utryckningskostnad. Förening får dessutom betala för den tid de har bokat.

Om felet beror på något som kan härledas till att Kumla kommun gjort fel; exempelvis felprogramering av tagg eller kort, lämnat ut fel kort, kommunikationsfel i dataexporten mm kostar det inte föreningen någonting.

Bokningstyper

Inom kommunen finns olika bokningstyper.
Säsongsbokning är bokningar som bokas för en längre period eller hel säsong. Separata ansökningsdatum finns för dessa och särskilda avbokningsregler gäller.

- Inför varje säsong ska önskemål om säsongstider lämnas till Föreningsservice enligt fastställda ansökningsdatum. Inga bokningar förlängs automatiskt. I ansökan ska föreningen uppge vem/vilka som är bokningsansvariga. Föreningen ska också ange vilka av de tilldelade tiderna som används av juniorer/seniorer, flickor/pojkar och kvinnor/män.

Ströbokningar är enstaka tillfällen och de tider som fortfarande finns lediga efter att säsongsbokningarna bokats in.

Arrangemangsbokningar är de tider som bokas för cuper, turneringar eller övrig verksamhet som är längre än fem timmar.

Evenemangsbokningar, arrangemang som bokas av förening eller övriga kunder i ett kommersiellt syfte.

Rutin vid ansökan av tider

Inför varje säsong ska önskemål om antal träningspass och hallar lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen enligt fastställda ansökningsdatum. Inga bokningar förlängs automatiskt. Tiderna fördelas sedan efter den prioritets- och fördelningsprincip som gäller. Efter tidfördelningen ska föreningarna ange vilka tider som används för ungdomsverksamhet respektive seniorverksamhet och av vilket lag. Detta ligger till grund för debitering.

I samband med föreningarnas önskemål om säsongstider meddelas också om förändringar sker vad gäller tidsperiod.

Ansökan om säsongstider görs via vår e-tjänst. Där ska föreningen också ange vem eller vilka personer som är bokningsansvariga. All kontakt med Föreningsservice vad gäller tider ska ske genom dessa personer. Bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress som föreningen uppgett. Bekräftelsen ska också kunna visas upp vid kontakt med Securitas. Det är föreningens ansvar att kontrollera att bokningen är korrekt samt uppmärksamma eventuella undantagsdatum i bokningen. 

Ansökningsdatum
Ansökan om säsongstider och arrangemang i kommunens sporthallar, gymnastiksalar och i Rackethallen ska vara Föreningsservice tillhanda senast anslaget datum, normalt sett under april månad. Tidfördelningsmöte genomförs därefter och före midsommar ska föreningen ha fått besked om tilldelade tider.

Ansökan om tider på konstgräs för höst- och vinter/vårsäsong ska vara Föreningsservice tillhanda senast anslaget datum, normalt sett under augusti månad. Besked om fördelning ges under september månad.

Samtliga ansökningar görs via kommunens e-tjänster.

Önskemål om säsongstider i kommunens fullstora hallar anmäls härlänk till annan webbplats senast söndag 14 april.

Matcher
1. Matcher bokas på ledig tid under helger
2. Match på veckodagar bokas på egen träningstid
3. Endast i undantagsfall kan matcher förläggas på annan förenings träningstid.

Fördelning av tider

Prioriteringsordning
Traditionella inomhusidrotter prioriteras vid fördelning av tider i kommunens sporthallar och gymnastiksalar. Vid fördelning av tider tas också hänsyn till antal medlemmar, antal lag i seriespel och divisionstillhörighet. Föreningar vars verksamhet kräver en viss typ av lokal eller anläggning har företräde oavsett divisionstillhörighet. Bokad tid för match går före träningstid.

Tiderna fördelas utifrån den prioriteringsordning som gäller i kommunen:

1. Bidragsberättigade ungdomsföreningar som har sin tävlingssäsong under vinterhalvåret. Exempelvis inomhusidrotter som badminton, basket, handboll, innebandy, gymnastik, futsal i seriespel, med mera. Högre divisionstillhörighet går före lägre divisionstillhörighet.
Förening med bred ungdomsverksamhet tilldelas fler tider än förening med liten ungdomsverksamhet. Antal lag i seriesystem är en måttstock.
Tävlingsverksamhet går i allmänhet före träningsverksamhet.

2. Vuxenföreningar som bedriver traditionell inomhusidrott.

3. Fotbollsföreningars inomhusträning

4. Privatpersoner och företag som bedriver inomhusidrott.

Flickor/pojkar och dam/herr ska jämställas vid fördelning av tider. Det är varje förenings ansvar att se till att föreningens tider fördelas lika mellan flickor/pojkar och dam/herr.

Underlag för fördelning
Fördelningen av tider grundar sig på:

1. Prioriteringsordning

2. Antal medlemmar

3. Lag i seriespel

4. Divisionstillhörighet

5. Föreningens önskemål

Så långt det är möjligt tillgodoses föreningarnas önskemål. Det finns dock inga garantier för att önskemålen alltid uppfylls. Om överenskommelser om berättigade tider inte kan uppnås gäller procentuellt fördelning utifrån ovanstående kriterier.

Förråd för träningsmaterial erbjuds endast i den anläggning där tid tilldelats. Detta gäller inte gymnastiksalar. Övriga klubb/förrådsutrymmen fördelas efter överenskommelse och hyran för dessa utrymmen gäller enligt fastslagen taxa.

Avbokningsregler

Enstaka tillfällen av säsongsbokning får avbokas endast i undantagsfall men ska i första hand fyllas av den egna föreningens övriga lag.

Ströbokningar och matchbokningar ska avbokas senast sju dagar före bokad tid. Vid senare avbokning debiteras full taxa.

Arrangemangsbokningar som exempelvis cuper, läger och turneringar som överstiger fem timmar ska avbokas senast 14 dagar före bokningstillfället. Vid senare avbokning debiteras full taxa.

Bokad tid som inte utnyttjats debiteras ordinarie taxa plus 300 kr. Om bokad lokal eller anläggning vid tre tillfällen i följd inte nyttjas kan Föreningsservice häva hyresavtalet och tiden tilldelas annan hyresgäst.

Taxor och avgifter 2019

De taxor och avgifter som rör bokningar i kommunens lokaler beslutas av kultur- och fritidsnämnden en gång per år. Fullständigt dokument kring detta finns här.PDF

Ungdomstaxa

Verksamhet för barn och ungdomar 4-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år (i mån av tillgång)

Seniortaxa
Verksamhet för representationslag. Föreningens kärnverksamhet för deltagare över 25 år.

Seniortaxa - Match
Matcher för representationslag. Arrangemang och cuper för seniorverksamhet med deltagare över 25 år. Gäller i Kumlahallen, Skogstorp sporthall, Kumlaby sporthall, ishallen, fotbollsplaner, Rackethallen och Djupadalsbadet. Denna taxa gäller under lokalens/anläggningens ordinarie öppettider.

Folkhälsotaxa
1. Bidragsberättigad förening vars verksamhet i huvudsak vänder sig till vuxna och förening utan huvudsaklig ungdomsverksamhet för ungdomar upp till 18 år.

2. Bidragsberättigad förening som bokar senioraktiviteter utanför ordinarie kärnverksamhet.

Evenemangstaxa
Förening som inte är bidragsberättigad och övriga kunder som bokar kommersiellt arrangemang.

Normaltaxa Övriga kunder som till exempel privatpersoner, studieorganisationer, företag och föreningar som inte är bidragsberättigade i Kumla kommun och som bokar verksamhet som inte är kommersiell.


Larmutryckning; 500 kr + faktisk utryckningskostnad

Beredskapsutryckning; 1 500 kr

Lokaler som inte grovstädats; 350 kr/tim för extra städning (hallar/omklädningsrum/utomhusytor)

Verksamhet på tid som inte bokats hos kommunen; 500 kr + lokalhyra

Nyckel som inte återlämnats; 500 kr + faktisk kostnad för byte av lås
och nycklar.

Material som skadats på grund av oaktsamhet debiteras faktisk kostnad.

Hyresregler för kommunens lokaler

 • Bokning av lokal ska göras via bokningsschemat, här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i god tid före bokningstillfället. Ni kan även boka via servicecenter eller föreningscenter. Bokning måste ske av myndig person som fyllt 18 år. Vid bokning får hyresgästen en bokningsbekräftelse via mejl och lokalerna får endast användas den tid och med det ändamål som anges i bekräftelsen. Vid verksamhet på tid som inte är bokad hos kommunen debitera hyresgästen en straffavgift.
  Betalning av avgift för hyrd lokal faktureras i efterhand och fakturan ska vara betald inom 30 dagar från fakturadatum. Om betalning inte sker inom utsatt tid kan hyresgästen stängas av från ytterligare uthyrning. Betalningsvillkoren följer kommunens uppsatta regler vid fakturering.
   
 • De nycklar som behövs för att komma in i den bokade lokalen utkvitteras eller köps hos Servicecenter i Stadshuset och ska återlämnas enligt överenskommelse. Om de utkvitterade nycklarna försvinner svarar hyresgästen för eventuella kostnader som uppkommer vid byte av lås/låscylindrar/nycklar. Om nyckeln/kortet/taggen inte fungerar går det att ringa Securitas på telefonnummer 010-470 57 58, de har en inställelsetid på 20-60 minuter. Vid kontakt med Securitas ska giltig bokningsbekräftelse uppvisas. Vid brukarfel debiteras hyresgästen utryckningskostnaden.
   
 • Om lokalen/anläggningen används för större arrangemang är det hyresgästens ansvar att se till att erforderliga tillstånd finns och att lagar och förordningar efterlevs under arrangemanget. 

 • Uthyrning i andra hand är inte tillåtet.
  Sponsor- och företagsaktiviteter bokas av ansvarig förening till Normaltaxa. Upplåtelse eller uthyrning i andra hand är inte heller tillåtet för övriga utrymmen såsom kanslier och förråd.
   
 • Nödutgångar får aldrig blockeras eller ställas upp med stenar, skor eller dylikt utan får endast öppnas vid nödsituationer. Det är hyresgästens ansvar att ta del av och följa lokalens gällande utrymningsföreskrifter vid brand eller brandfara och att se till att det inte vistas fler personer i lokalen än vad som är tillåtet.

 • Deltagare får inte vistas i lokalen utan ansvarig ledare. Ledaren ansvarar för att god ordning upprätthålls och att ordningsreglerna följs av alla som vistas i lokalen. 

 • Lokalen med tillhörande omklädningsrum, läktare och korridorer ska grovstädas inom den bokade tid. I grovstädning ingår att all utrustning (ex; mål, mattor och bänkar) ställs tillbaka på anvisad plats, att samla ihop skräp och slänga i utplacerade papperskorgar, att sopa planen och eventuellt våttorka för att få bort fläckar, sopa omklädningsrum och läktare. Vid större arrangemang ska sopor slängas i soprum eller ställas på överenskommen plats, sopsäckar och soppåsar bytas ut och nya sättas i. Vid användning av klister ska hela hallen städas efter avslutat pass.
  Om ovan städinstruktioner inte följs tas en avgift ut för extra städning.

 • Ledaren lämnar lokalen sist och ansvarar för att fönster och dörrar är stängda och låsta, att belysningen släcks, att alla kranar är avstängda och att all utrustning är placerad på dess angivna plats.

 • I kommunens sporthallar och gymnastiksalar får endast rena gymnastikskor med ljus sula avsedda för inomhusbruk användas.

 • Användning av bollar, klubbor eller dylikt och spel i alla former i korridorer, trappor, omklädningsrum med mera är inte tillåtet. Hyresgästen ansvarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter.
   
 • Rökning, alkoholförtäring och all användning av drog- och dopingklassade produkter är förbjudet i kommunens lokaler.

 • Det är förbjudet att ta med djur in i kommunens lokaler.

 • Flera lokaler är jordnötsfria. Det är därmed absolut förbjudet att införa jordnötter i lokalerna på grund av allergier.

 • Om hyresgästen orsakar larm debiteras hyresgästen för de faktiska utryckningskostnaderna. 

  Om hyresreglerna inte följs kan hyresgästen bli avstängd från ytterligare uthyrning och/eller säsongstider kan avslutas. Om de lokala ordningsföreskrifterna eller personalens tillsägelser inte följs kan det medföra avvisning och/eller avstängning från anläggningen.

  Skador eller fel på utrustning och inredning som orsakas av hyresgästen ska snarast anmälas till kommunens Föreningsservice på e-post foreningsservice@kumla.se eller telefonnummer
  019-58 80 00. Vid skador som uppkommit på grund av ovarsamhet debiteras hyresgästen för den faktiska kostnaden.
   
  Kontakta oss även om det är något ni inte är nöjda med i lokalerna; exempelvis utrustning som är trasig, skadegörelse eller om det är ostädat. Önskvärt är att även skicka med en bild på objektet.

Kommer du inte in i din bokade lokal?

Börja med att kontrollera din bokningsbekräftelse. Upplever du forfarande problem vänligen kontakta Securitas på telefon 010-470 57 58 under kvällar och helger. Observera att detta inte gäller Rackethallen.

Brandskydd

Vid hyra av lokal är du som hyresgäst skyldig att ha kännedom om de brandskyddsregler som gäller i byggnaden. Som ledare ansvarar du för att alla som vistas i lokalen känner till brandskyddsföreskrifterna. Det är viktigt att känna till var nödutgångarna finns samt vilken släckningsutrustning som finns att tillgå. Nödutgångar och brandskyddsutrustning får inte blockeras. Om det börjar brinna ska lokalen utrymmas omgående och räddningstjänst tillkallas.

Övernattning

I samband med arrangemang som matcher, turneringar, läger eller liknande kan övernattning bokas i vissa kommunala lokaler. Kontakta Föreningsservice för vidare information om lämpliga lokaler för övernattning. Övernattning måste bokas minst 30 dagar i förväg.

Den som är ansvarig för övernattningen ska informera sig och gruppen om de regler och föreskrifter som gäller vid nyttjande av lokalen såsom utrymningsvägar, brandredskap och uppsamlingsplats.

Den som hyr ut lokalerna ansvarar för att underrätta Nerikes Brandkår om att förläggningen äger rum. Organisationen ska bland annat utgöras av säkerhetsansvarig samt vakande nattvakt. 

Den som utsetts till säkerhetsansvarig ska vara kontaktbar under hela tiden förläggningen äger rum och ansvarar för att:

 • De av Nerikes Brandkår angivna riktlinjerna följs.
 • Samtliga närvarande ges tillräcklig orientering och information om tillgängliga utrymningsvägar, brandberedskap, telefon, utrymningslarmets funktion och signal med mera.
 • En lista på övernattande personer finns tillgänglig.

Den eller de som utsetts att vara vakande nattvakt ska kontrollera förläggningslokalerna regelbundet och ska:

 • Kunna orientera sig i lokalerna och känna till var övernattningsrum, utrymningsvägar, larmtryckknappar, brandsläckningsredskap, återsamlingsplats med mera finns.
 • Kontrollera att ordningsregler efterlevs.
 • Ha tillgång till mobiltelefon för att kunna larma 112 och kunna ge information till brandkåren vid en eventuell brand eller annan olycka.
 • Ha tillgång till lista på övernattande personer.
 • Kunna hantera brandsläckningsredskap.


Mer info om detta finns på Nerikes brandkårs hemsida och i dokumentet Tillfällig förläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Öppettider Servicecenter för bokning, nyckelhantering och frågor


Måndag- torsdag

08.00-17.00

Fredagar

08.00-16.00

Dag före röd dag (och afton)

08.00-13.00