Boken kommer

Boken kommer är en service till dig som inte själv kan ta dig till biblioteket.

Är du gammal, sjuk eller på annat sätt har svårt att ta dig till biblioteket?

Då kan vi en gång i månaden, utom juli månad, komma hem till dig med böcker som du vill läsa.

Vi erbjuder:

  • böcker med extra stor STIL
  • lättlästa böcker
  • för dig som är synskadad finns böcker inlästa på CD-skivor.
  • förutom romaner och lyrik finns det fackböcker i många ämnen, exempelvis natur, djur, konst, musik, teknik, hantverk, handarbete, medicin, sport, religion...

Har du någon bekant som är i behov av
”BOKEN KOMMER-SERVICE”?

Be vederbörande kontakta oss på telefon 019- 58 81 90 eller ge oss deras telefonnummer så ringer vi upp.

Ansvarig för Boken kommer-service är Emma Källgren.