Läsa och låna

Böcker

På Kumla bibliotek och bokbuss får du låna böcker och annat material utan kostnad. Personalen vill ge dig bästa möjliga service. Vi svarar gärna på frågor.


Lånekort och låneregler

Bibliotekskort

Bibliotekskortet är gratis. Du måste visa legitimation för att få ditt lånekort. Barn under 18 år behöver målsmans godkännande. Målsman ansvarar för lånen. (Blankett att fylla i finns längst ner på sidan.)
Utbyte av förlorat/förstört bibliotekskort kostar 20 kr.
Du kan fylla i dina lånekortsuppgifter på vår webbplats och sedan komma till biblioteket och hämta ditt bibliotekskort. (Länk finns längst ner på sidan.)

Ditt ansvar

  • Bibliotekskort är en personlig värdehandling
  • Du är ansvarig för allt som lånas på kortet.
  • Borttappat eller skadat material ersätts av dig som lånat enligt bibliotekets värdering.
  • Det är ditt ansvar att dina kontaktuppgifter är aktuella.
  • ANMÄL SNARAST förlorat kort.

Pinkod 

En pinkod med fyra siffror kopplas till ditt bibliotekskort. Pinkoden behöver du för att:

  • Låna i utlåningsautomaterna
  • Logga in i bibliotekskatalogen och se dina lån, låna om, reservera och ge inköpsförslag
  • Låna e-böcker och e-ljudböcker
  • Använda våra e-tjänster
  • Boka tid vid datorer och studierum

Tag kontakt med biblioteket om du glömt din pinkod. Du måste kunna legitimera dig.

Lånetid 

Normalt är lånetiden fyra veckor, men den kan vara kortare. Om det är kö på det du lånar (gäller vuxenböcker), blir lånetiden två veckor. Lånetiden finns på ditt lånekvitto. Du kan låna om en bok två gånger, om den inte är reserverad av någon annan.

Reservation 

Om du vill låna en bok som är utlånad, kan du reservera den. Du kan reservera på bibliotekets webbplats eller med hjälp av personal. När boken kommit, får du ett meddelande via sms, e-post eller brev.

Påminnelse 

Du kan få en övertidsvarning skickad via SMS eller E-post tre dagar innan din lånetid går ut. Du kan själv aktivera tjänsten i bibliotekets webbkatalog eller komma till biblioteket och få hjälp med detta.

Biblioteket skickar ut påminnelser till dig om du inte återlämnar dina lån. Om böckerna ändå inte återlämnas, skickas räkning. Obetald räkning går till inkasso enligt kommunens rutiner.

Expeditionsavgift för påminnelser: 20 kr
Administrationsavgift vid faktura: 50 kr

Påminnelseavgift tas ut för all media man lånat som vuxen.

Om dina böcker inte kommit tillbaka efter tredje påminnelsen, får du inte låna nya förrän böckerna är återlämnade eller ersatta.

Övertidsavgifter

Biblioteket tar ut en övertidsavgift för vuxenböcker och alla DVD-filmer om de lämnas tillbaka för sent. Det är alltid ditt eget ansvar att lämna tillbaka böckerna i tid. Avgiften ska betalas även om biblioteket inte skickat påminnelse. Om du lämnar tillbaka en försenad bok via bokinkast, registreras en skuld på ditt konto.

Vuxenmedia: 7 kr/bok/vecka, max 125 kr
14-dagarslån: 7 kr/bok/dag, max 125 kr
DVD-film: 10 kr/film/dag, max 100 kr

Barn under 18 år betalar ej böter, förutom för DVD-filmer.

Om din skuld uppgår till 125 kr, får inga nya lån göras förrän skulden är betald.

Schablonbelopp för att ersätta förkommen/förstörd bok:
Skönlitteratur: 200 kr
Facklitteratur: 300 kr
Pocket: 75 kr
Barnböcker: 100 kr
Tidskrifter: 50 kr
Ljudböcker, vuxen: 200 kr
Ljudböcker, barn: 150 kr
CD-skivor, vuxen: 150 kr
CD-skivor, barn: 100 kr
DVD: 500 kr

För dyrbarare material tas full ersättning enligt bibliotekets bedömning.
Ersatt bok får behållas, pengarna betalas inte tillbaka.

Information om personuppgifter

När du skriver under låntagaravtalet samtycker du till att dina låntagaruppgifter registreras i bibliotekets databas samt att ta del av och följa bibliotekets låneregler och att kontinuerligt uppdatera dig om dem.

Under Relaterad information nedan finns länkar till ytterligare information om vad som gäller vid registering av personuppgifter.