Ekeby och Åbytorp, turlista hösten 2019

Här kan du se när bokbussen kommer till en plats nära dig.

Ekeby och Åbytorp

Skriv tabellbeskrivning här

Plats och tid

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Ekeby, Macken

Torsdagar

kl. 18.00–19.00

8/8

5/9

10/10

14/11

5/12

Åbytorp, Parkeringen

kl. 16.30–17.30

8/8

5/9

10/10

14/11

5/12