Lekplatser i Hällabrottet

I Hällabrottet finns det sju lekplatser som kommunen ansvarar för.

Lekparken "Kåre Koltrast" i Västra parken. På bilden visas lekredskap som finns på lekplatsen.
 1. Romarbäcken / lokal lekplats, 0-7 år
  Besöksadress: Söder om Romarbäckens skola

 2. Lönntorpvägen / lokal lekplats, 0-7 år
  Besöksadress: Lönntorpsvägen

 3. Rulle Räv / stadsdelslekplats, 0-12 år
  Besöksadress: Mellan Skeppners väg och Kalle Malmkums väg

 4. Fasadvägen / lokal lekplats, 0-7 år
  Besöksadress: Mellan villorna på Fasadvägen

 5. Yxhults IP / lokal lekplats, 0-4 år
  Besöksadress: Yxhults idrottsplat

 6. Stenmursgatan / lokal lekplats, 0-7 år
  Besöksadress: Slutet av Stenmursgatan ut mot gärdet

 7. Badbrottet / lokal lekplats, 0-7 år
  Besöksadress: Hästhagsbrottet, ingången till badet på gräsytan