Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lekplatser i Hällabrottet

I Hällabrottet finns det åtta lekplatser som kommunens ansvarar för.

 1. Romarbäcken / lokal lekplats, 0-7 år
  Besöksadress: Söder om Romarbäckens skola

 2. Lönntorpvägen / lokal lekplats, 0-7 år
  Besöksadress: Lönntorpsvägen

 3. Västra lekplatsen / lokal lekplats, 0-7 år
  Besöksadress: Mellan Kalle Malkums väg och Erland Oskars väg

 4. Rulle Räv / stadsdelslekplats, 0-12 år
  Besöksadress: Mellan Skeppners väg och Kalle Malmkums väg

 5. Fasadvägen / lokal lekplats, 0-7 år
  Besöksadress: Mellan villorna på Fasadvägen

 6. Yxhults IP / lokal lekplats, 0-4 år
  Besöksadress: Yxhults idrottsplat

 7. Stenmursgatan / lokal lekplats, 0-7 år
  Besöksadress: Slutet av Stenmursgatan ut mot gärdet

 8. Badbrottet / lokal lekplats, 0-7 år
  Besöksadress: Hästhagsbrottet, ingången till badet på gräsytan