Lekplatser i Ekeby

I Ekeby finns en lekplats som vägföreningen äger och ansvarar för.

Lekparken "Kåre Koltrast" i Västra parken. På bilden visas lekredskap som finns på lekplatsen.

I Ekeby finns en lokal lekplats, 0-12 år.

Besöksadress: Lövegatan i Ekeby.