Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Husvagnsparkering

Husvagnsparkeringar i Kumla har upphört.

Via husvagnsparkering

Platserna är uppsagda till 31 maj 2021.

Örsta husvagnsparkering

Platserna är uppsagda till 31 maj 2021.