Kompletteringstrafik

Kompletteringstrafiken ger dig som saknar tillgång till den ordinarie linjetrafiken en viss tillgång till allmänna kommunikationer för serviceresor under dagtid till kommunens centralort. 

Vem har rätt till kompletteringstrafik?

Du som bor mer än en kilometer fågelvägen från närmaste busslinje är berättigad till kompletteringstrafik med taxi till och från centralorten enligt fastställd turlista. 

Avgiften för en enkelresa är 23 kronor och du får som mest åka tre resor per vecka. Barn under sex år åker med betalande resande utan avgift.

Beställa resa

För att resor från samma område ska kunna samordnas krävs att resan förbeställs. Beställning sker direkt till Taxi Kurir:

Taxi Kurir
019-12 30 30

Turlista

Dag

Avresa

Tillbakaresa

måndag, onsdag, fredag

9.30

12.30

tisdag, torsdag

13.00

16.30