Sommarjobba i Kumla kommun

Vad roligt att du är intresserad av att sommarjobba hos oss i Kumla kommun. Vi erbjuder sommarjobb på socialförvaltningen inom tre olika verksamheter: LSS-omsorg, hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. På den här sidan kan du läsa om vad det innebär att sommarjobba inom någon av verksamheterna.

LSS-omsorgen

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS-omsorgen i Kumla kommun består av 14 grupp-/servicebostäder för vuxna, personlig assistans, boende och korttidsboende för barn och unga samt daglig verksamhet. En viktig del i vårt arbete handlar om bemötande och att bidra till att vår målgrupp får en bra vardag.

Inom LSS-omsorgen arbetar vi med människor i alla åldrar med fysiska och kognitiva funktionsvariationer. I arbetet ingår att ge dessa personer stöd och hjälp i vardagen. Det kan innebära att stödja och vara behjälplig med omvårdnad, matlagning och i hemmet vanligt förekommande sysslor samt stödja dem i att delta i fritidsaktiviteter.

Nedan kan du läsa mer om de olika verksamheterna.

Personlig assistans

Som personlig assistent är du med i en brukares vardag och stödjer denne att leva det liv hen själv vill leva, stödet är individuellt. Arbetsuppgifterna innebär allt ifrån att stötta vid måltider, hygiensituationer, klä av/på sig och sköta hemmet till att göra det möjligt att utföra olika aktiviteter och ibland även på resor.

När du arbetar som personlig assistent behöver du kunna anpassa dig utifrån brukares ålder, behov, livssituation, förmåga och familjeförhållanden. Det krävs stor flexibilitet att anpassa sig utifrån detta.

Gruppbostad

Att arbeta på gruppbostad innebär att du arbetar med personer med funktionsvariationer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att närvaro av personal är nödvändig.

Genom ditt arbete får den som har funktionsvariation möjlighet att leva och bo i en egen bostad med stöd av dig. Detta kan innebära att stödja och vara behjälplig med omvårdnad, matlagning och i hemmet vanligt förekommande sysslor samt stödja dem i att delta i fritids och kulturella aktiviteter.

Servicebostad

Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Att arbeta på en servicebostad innebär att du ger brukaren stöd utifrån dennes förutsättningar och stödjer denne att leva det liv hen själv vill leva. Som stödpersonal arbetar du mycket med att ge stöd ute i samhället och stödjer dina brukare att få struktur i sin sin vardag.

Korttidsboende för barn, unga och vuxna

Kommunens korttidsboende erbjuder korttidsvistelse för barn ungdomar och vuxna med funktionsvariation. Som personal arbetar du med tydliggörande pedagogik i alla situationer, ger god omvårdnad och tillsyn, stimulans av fysisk aktivitet som oftast tillgodoses utomhus samt skapar och deltar i lekaktiviteter. Syftet med ditt arbete är att ge den enskilde utvecklingsmöjligheter, livskvalitet och stimulans samt utveckla förmågan att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Bostad med särskild service för barn och unga

Kommunen erbjuder barnbostad för barn med olika funktionsvariationer. Boendet ses som ett komplement till föräldrahemmet Som personal arbetar du med tydliggörande pedagogik i alla situationer, ger god omvårdnad och tillsyn, stimulans av fysisk aktivitet som oftast tillgodoses utomhus samt skapar och deltar i lekaktiviteter. Syftet med ditt arbete är att ge den enskilde utvecklingsmöjligheter, livskvalitet och stimulans samt utveckla förmågan att leva ett så självständigt liv som möjligt.   

Specialboende

På vårat specialboende bor brukare med unika och komplexa behov i en vacker naturbelägen miljö strax utanför Kumla. Alla brukare har autism samt utåtagerande och/eller självskadebeteende. Som personal skapar du förutsättningar och bidrar till att de få möjlighet att utvecklas, nå sina drömmar och kunna delta i samhället på sina egna villkor.

Hemtjänst

I hemtjänsten arbetar du självständigt och ger du stöd i vardagliga sysslor som personlig omvårdnad, måltidsstöd, överlämning av läkemedel, städ samt aktivering. Målet är att bidra till en trygg tillvaro för de personer som bor kvar i hemmet. Du får möjlighet att ingå i ett team och arbeta tillsammans med erfarna och trevliga medarbetare. 

Hemtjänstinsatser kan beviljas till personer som har svårigheter att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder. 

Vår verksamhet inom hemtjänsten

Hemtjänsten består av centrumgruppen, fylstagruppen, kumlagruppen, yttergruppen och nattpatrullen. Här kan man cykla inom centrala Kumla och köra bil till de grupper som ligger en bit utanför centrum.

Vård- och omsorgsboende

På våra vård- och omsorgsboenden arbetar vi alltid i team. I teamet ingår undersköterska, vårdbiträde, specialistundersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef. 

Vårdboende i Kumla finns i två inriktningar: demensvårdboende och vårdboende med somatisk inriktning. Syftet med demensvårdboende är att stimulans och upplevelser ger stöd till att upprätthålla en meningsfull tillvaro hos den enskilde. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att möta våra hyresgäster utifrån sina enskilda behov, det kan innebära nära omvårdnad, städ, tvätt och att bidra till en meningsfull vardag, till exempel att ta promenader och fikastunder med goda samtal i våra vackra utemiljöer. 

Vård- och omsorgsboende kan beviljas för personer som har behov av tillsyn, vård och omsorg dygnet runt och dessa behov inte kan tillgodoses i hemmet med insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel. Våra verksamheter inom vård- och omsorgsboenden är Akvarellen, Kungsparken och Sannahed. Nedan kan du läsa mer om de olika verksamheterna.

Akvarellen

Kumla kommuns akademiska vård- och omsorgsboende. Vilket innebär att boendet följer den senaste forskningen för demensvård och att denna forskningen ska utgå ifrån våra äldres vardag. Då boendet öppnade 2017 är det nytt och fräscht. Allt ligger i ett plan med generösa ytor och moderna lösningar. Akvarellen är ett boende med 60 hyreslägenheter där alla som bor har en demensdiagnos. Akvarellen ligger centralt beläget i Kumla, med närhet till både buss och tåg.

Kungsparken

Under våren 2023 öppnar det nya boendet Kungsparken. Här finns 126 lägenheter, offentlig del med stor samlingssal, aktivitetsrum samt en trivsam trädgårdsmiljö. Det nya boendet präglas av ett tydligt fokus på en kvalitativ boendemiljö. Varje lägenhet är i första hand en bostad, och de boende är hyresgäster. Men bostaden ska även vara en fungerande arbetsplats med en god arbetsmiljö. Kungsparken är ett vårdboende med somatisk inriktning. Från januari 2024 öppnas en enhet för personer med demenssjukdom. Kungsparken ligger centralt beläget i Kumla, med närhet till både buss och tåg.

Sannahed - Bataljonen och Hemgården

I den lugna och natursköna idyllen Sannahed har vi två boenden för personer med demenssjukdom, Bataljonen och Hemgården. Här finns totalt 28 hyreslägenheter, 5 platser för korttidsvård/växelvård samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom. I Sannahed finns närhet till promenadvägar utan trafik och möjlighet till daglig utevistelse på våra fina innergårdar. Då boendena ligger några kilometer utanför centrala Kumla är det en fördel om du har körkort.