Information till hyresgäster och anhöriga

Här kan du som så småningom ska flytta in på Kungsparken och anhöriga följa byggnationen och förberedelserna inför flytten i april 2023.

Frågor och svar

Här har vi samlat aktuella frågor och svar inför flytten till Kungsparken.

Bo på Kungsparken

Om du idag bor på Solbackas vård- och omsorgsboende; på enheterna Mellangården, Vinkelhuset och Opalen, eller på Hemgårdens somatiska vård- och omsorgsboende i Sannahed kommer du flyttas över till Kungsparken när det står klart. Inflyttning kommer ske innan sommaren 2023 och när flyttdatum är aktuellt kommer ansvariga enhetschefer kontakta dig, din god man eller förvaltare i god tid för mer information.

Om du inte bor på något av våra vård- och omsorgsboenden idag utan vill veta mer om hur ett ansökningsförfarande går till är du välkommen att kontakta våra biståndshandläggare via kommunens servicecenter på telefon 019-58 80 00 eller e-post servicecenter@kumla.se

Lägenheternas innehåll och utformning

Kungsparkens vård- och omsorgsboende kommer att präglas av ett tydligt fokus på kvalitativ boendemiljö. Varje lägenhet är i första hand en bostad, och de boende är hyresgäster. Bostaden ska vara en fungerande arbetsplats för vård och omsorg, men boendekvaliteten står i fokus.

Lägenheterna är på 31 kvadratmeter och rymmer, förutom sov- och vardagsrumsdel, även en hall, ett pentry och ett badrum.

Ritning av lägenhet på Kungsparkens vård- och omsorgsboende.

Planlösning, lägenhet höger. Det finns även lägenheter som är spegelvända denna ritning.

En illustration som visar lägenheten

Observera att detta är en visionsbild och att rummet kan komma att se lite annorlunda ut.

På varje enhet finns också ett gemensamt kök med matsal och ett vardagsrum.

Illustration som visar gemensam matsal

Observera att detta är en visionsbild och att rummet kan komma att se lite annorlunda ut.

Illustration som visar gemensamt vardagsrum

Observera att detta är en visionsbild och att rummet kan komma att se lite annorlunda ut.