Seniorkraft

Kom och var med i Seniorkraft - tillsammans för ett hälsosamt åldrande.

Tre äldre personer som pratar med varandra

Tillsammans med andra seniorer får du en härlig gemenskap och möjligheten att testa på olika aktiviteter på ett lustfyllt sätt under 15 veckor. Du får också lära dig mer om kost, rörelse och andra viktiga delar för att behålla en god hälsa.

Seniorkraft innehåller tre olika delar: aktiviteter, hälsokoll och motiverande samtal. Seniorkraft är för dig som är 65 år och äldre, önskar mer social samvaro och vill förskjuta ohälsa.

Aktiviteter

En gång i veckan under femton veckor får du tillsammans med din grupp testa olika fysiska och sociala aktiviteter. Vi bjuder på fika vid aktiviteterna.

Hälsokoll

Som deltagare i Seniorkraft får du möjlighet att få mer kunskap om din hälsa och eventuellt upptäcka ohälsa. Vid uppstart får du fylla i en enkät där du får svara på frågor om din hälsa. Du kallas även till vårdcentral för att göra en hälsokoll bestående av olika tester. Resultat från din hälsoenkät och hälsokoll skapar en personlig hälsoprofil som du kan ha som utgångspunkt i att bibehålla eller förbättra din hälsa.

I samband med avslutad omgång får du fylla i enkäten och genomföra hälsokollen en gång till. Det är ett sätt för dig som deltagare att se om du förändrat din psykiska och fysiska hälsa, men även för att utvärdera insatsen.

Motiverande samtal (MI)

Varje deltagare erbjuds individuella motiverande samtal (MI) med utbildad samtalsledare. Samtalen är ett sätt för dig att, med stöd av samtalsledare, diskutera hur du kan förbättra dina levnadsvanor för en bättre hälsa. Samtalen utgår ifrån dina svar i enkäten du besvarat vid uppstart.

Kostnad

Deltagaravgiften är 300 kronor, den kostnaden går till fika som serveras vid varje aktivitet. Vid hälsokollen betalar du 200 kronor i patientavgift på vårdcentralen. Har du högkostnadsskydd så är besöken på vårdcentralen gratis. Alla deltagare får en t-shirt kostnadsfritt.

Plats

Aktiviteterna hålls på olika platser i kommunen, exempelvis idrottsplatser eller kommunens lokaler, både inomhus och utomhus. Du som deltagare ska kunna ta dig till dessa olika platser eller ta eget initiativ till samåkning med annan deltagare.

Låter Seniorkraft som något för dig?

Lämna din intresseanmälan genom att:

Sista anmälningsdag är den 7 juni 2024.

Vill du veta mer?

Den 8 maj kl. 14.00 kommer vi att hålla en öppen informationsträff på Kvarngården. Ingen kostnad eller anmälan krävs.

Varmt välkommen!

Fler frågor? Hör gärna av dig på telefon 073-052 76 69. Det går bra att ringa eller skicka sms om du önskar.

Vi som jobbar med Seniorkraft

Gruppledare Stina är med vid varje aktivitet, ordnar fika och har koll på praktiska detaljer om aktiviteterna.

Hälsotestaren Emina är den som utför hälsokollen vårdcentralen.

MI-samtalsledare Emma kommer ni träffa under MI-samtal.

Samordnare Kristin och Lisa samordnar Seniorkraft. De bokar aktiviteter, håller i möten för de som jobbar med Seniorkraft och tar hand om anmälningarna.

Seniorkraft genomförs under höstterminen i Kumla kommun varje år och är en samverkan mellan Kumla kommun, vårdcentral, RF-SISU, Sydnärkes folkhälsoteam och lokala föreningar och verksamheter.