Väntjänsten

Väntjänstens logga av Gunlög Rosén


Pensionärernas väntjänst i Kumla är en ideell frivillig sammanslutning. De utför olika uppdrag kostnadsfritt och arrangerar områdesträffar för pensionärer och andra daglediga.

Väntjänsten är en ideell och frivillig sammanslutning som startade hösten 1989 och drivs av Kumlas pensionärsföreningar PRO, SPF och RPG samt Röda korset. 

De utför olika uppdrag kostnadsfritt och hjälper till vid kommunens arrangemang för seniorer, som områdesträffar för pensionärer och andra daglediga.

Telefonjour

Väntjänstens telefonjour har sin lokal på Aktivitetscenter Kvarngården och är bemannad av väntjänstens föreningar. Du når oss via telefon 019-58 89 27.

Telefonjourens tider:

Måndag - fredag

10:00 - 11:45

Ett 60-tal pensionärer finns antecknade på en jourlista och utför de uppdrag som förmedlas genom telefonjouren. Uppdrag som väntjänsten bland annat brukar utföra är:

  • sällskap till vårdinrättningar
  • gå bud till post, bank och affärer
  • besök - är du eller någon du känner ofrivilligt ensam? Kontakta oss!

Områdesträffar

Klicka här - Områdesträffar, våren 2023 Öppnas i nytt fönster.

Områdesträffar för pensionärer och andra daglediga finns sedan mitten av 1990-talet på 14 platser i kommunen. Regelbundet träffas pensionärer som bor i området över en kopp kaffe under gemytliga former. Träffarna har för många blivit en viktig social mötesplats där många nya vänskapsband knutits.

Inflytande

Väntjänsten har en ordinarie plats i det kommunala pensionärsrådet. Genom rådet har en möjlighet att föra sin talan genom att:

  • påverka dagens omsorg och medverka i planeringen av morgondagens omsorg
  • föra sin svagare väns talan
  • förbättra kvalitén och resursanvändningen inom vård och omsorg

Väntjänsten driver dessutom fem brukarråd som syftar till att föra möjligheten till inflytande ännu närmre den enskilde.

Talesombud

Många personer har svårt att ta kontakt med institutioner och myndigheter. Kumla kommunfullmäktige har därför gett Väntjänsten i uppdrag att arbeta som talesombud för äldre och funktionshindrade personer i Kumla.

Väntjänstens medlemsorganisationer har utsett åtta personer, två från var förening, till talesombud. Till dessa kan äldre och funktionshindrade vända sig med frågor som rör deras situation och vardag. Det kan gälla frågor om hemtjänst och färdtjänst, om taxor och avgifter med mera.

Talesombuden har kontakt med socialförvaltningen och andra förvaltningar för att, vid behov, kunna rådgöra och diskutera de frågor ni ställer. Talesombuden är inte experter, utan personer med sunt förnuft, som kan underlätta kontakten med myndigheter för äldre och funktionshindrade.