Kulturkonsulenter

Är en länk för seniorer mellan kommun och föreningsliv

Kulturkonsulenterna Ann-Charlotte och Stefan.

Kulturkonsulenterna Ann-Charlotte och Stefan.

Kulturkonsulenterna arbetar för ökad gemenskap bland äldre personer
och tillsammans med dem skapa mötesplatser för en meningsfull fritid.
Man anordnar träffar med kulturaktiviteter som t.ex. underhållning
och föreläsningar för pensionärer i bostadsområden, seniorboende
och vårdboenden i kommunen. Det sker i samarbete med Föreningen
Väntjänsten.

Kontakt:
Ann-Charlotte Winkler, kulturkonsulent
019-58 86 22
ann-charlotte.winkler@kumla.se

Stefan Skärlund, kulturkonsulent
019-58 69 40
stefan.skarlund@kumla.se