Fredagsmys 2023

Väntjänsten, Familjens Hus och Biblioteket bjuder in seniorer och de allra yngsta till Kvarngården.

Välkommen till fredagsmys med sång- och dansstund, fika och pyssel. För penisonärer och familjer med barn 0–6 år.
Ida, Lena och Stefan bjuder in till stund att umgås över generationsgränser. Ett unikt tillfälle att prata med någon som du i vanliga fall inte träffar.

Fredag 29 september kl. 10.00
Fredag 27 oktober kl. 10.00
Fredag 24 november kl. 10.00

Barn- & äldre hand