Taxor och avgifter för vård och omsorg

Taxor och avgifter för vård och omsorg Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd som ansvarar för taxor och avgifter för vård och omsorg i sju kommuner. Innehåll på sidan Nyheter från taxe- och avgiftsnämnden 2024-01-19 Hallsbergs kommun byter ekonomisystem Du får pappersfaktura i januari och februari, och behöver själv ansöka om autogiro eller e-faktura på nytt. Hallsbergs kommun byter ekonomisystem. Detta innebär att fakturor som går ut från Hallsbergs kommun ... 2024-01-23 Utökade telefontider under vecka 4 och 5 Vi kommer att ha telefontid även 13.00 - 14.30 dessa veckor, med undantag för den 24 januari. För att kunna möta dina frågor i större utsträckning har taxe- och avgiftsnämnden utökat telefontide... Avgifter Du som beviljas insatser betalar en avgift för dem. Din avgift räknas fram enligt 8 kap. 5§ socialtjänstlagen . Avgifter för hemtjänst Du som har korttidsvård hemtjänst betalar en timavgift. Avgifter för korttidsvård Du som har korttidsvård betalar en dygnsavgift för omvårdnad och måltider. Se hur avgiften för korttidsvård beräknas Avgiften för måltider ingår inte i maxtaxan. Avgifter för särskilt boende När du bor på särskilt boende betalar du för omvårdnad måltider hyra. Vistas du inte på boendet hela månaden minskas dina kostnader för måltider. Avdrag för måltid görs från och med den andra dagen. Du får ett avdrag på ditt förbehållsbelopp på grund av att kommunen ansvarar för kostnader för hushållsel, förbrukningsvaror och vissa möbler. Om din make eller maka flyttar in på särskilt boende beräknas avgiftsutrymmet genom att man delar inkomster och hyreskostnader på två. Avgifter för insatser enligt LSS Du betalar normalt ingen avgift för insatser som beslutas enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du betalar egenavgifter för till exempel hyra mat fritidsaktiviteter resor till och från daglig verksamhet. Andra insatser som är beslutade enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen är avgiftsbelagda. Så räknar vi ut din avgift Hur stor avgift du får betala beror på ditt avgiftsutrymme maxtaxan. Här kan du läsa mer om hur det fungerar. Så räknas ditt avgiftsutrymme ut Avgiftsutrymmet är det belopp som bestämmer hur stor avgift du får. Ditt avgiftsutrymme räknas ut genom att ett så kallat förbehållsbelopp räknas bort från dina inkomster. Resultatet är ditt avgiftsutrymme. Exempel 1 - Inkomst på 11 000 kronor Dina inkomster är 11 000 kronor. Förbehållsbeloppet är 8 000 kronor. 11 000 - 8 000 = 3 000. Ditt avgiftsutrymme blir 3 000 kronor. På grund av att maxtaxan är lägre än 3 000 kronor får du betala maxtaxan. Exempel 2 - Inkomst på 10 000 kronor Dina inkomster är 10 000 kronor. Förbehållsbeloppet är 8 000 kronor. 10 000 - 8 000 = 2 000. Ditt avgiftsutrymme blir 2 000 kronor. Exempel 1 - Inkomst på 7 000 kronor Dina inkomster är 7 000 kronor. Förbehållsbeloppet är 8 000 kronor. 7 000 - 8 000 = - 1 000. Ditt avgiftsutrymme blir - 1 000 kronor. Eftersom ditt avgiftsutrymme blir negativt betalar du ingen avgift. Maxtaxan är den högsta avgiften som får tas ut för vård och omsorg. Kostnader för mat och resor inte ingår i maxtaxan. Maxtaxan är 2 575 kronor per månad för år 2024. Om din inkomst understiger ditt förbehållsbelopp finns det inga garantier för att du har förbehållsbeloppet kvar. Om din inkomst är mindre än förbehållsbeloppet betalar du ingen avgift för till exempel insatser inom hemtjänst och hälso- och sjukvård. Dina inkomster Till inkomster räknas till exempel inkomst av tjänst kapitalinkomst pension ränteinkomster bostadstillägg bostadsbidrag. Så går det till att lämna in inkomstuppgifter till taxe- och avgiftsnämnden Förbehållsbeloppet Förbehållsbeloppet är det belopp som ska täcka dina normala kostnader för mat, kläder och skor fritidsaktiviteter hygien och förbrukningsvaror dagstidning och telefon möbler och husgeråd hemförsäkring, hushållsel och resor tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp din boendekostnad eventuellt tillägg för ökade levnadskostnader. För dig som är yngre än 61 år ökas förbehållsbeloppet med 647 kronor per månad. Mer om minimibeloppet Minimibeloppet ska täcka det som kallas normala levnadskostnader. Minimibeloppet är baserat på prisbasbeloppet och ändras varje år. Minimibelopp för år 2024: För ensamstående: 7 062 kronor per månad För makar och sambor: 5 762 kronor per månad och person . Minimibeloppet fastställs av Socialstyrelsen. Mer om boendekostnad Boendekostnaden är den kostnad du har för din bostad. Kostnaden för boende i egen fastighet beräknas enligt Pensionsmyndighetens regler för beräkning av boendekostnad. För makar, sammanboende, registrerade partners och hemmavarande vuxna barn delas boendekostnaden. Mer om tillägget för ökade levnadskostnader Kostnader som är utöver de normala levnadskostnaderna och som är varaktiga under större delen av året. Det kan till exempel handla om att du betalar arvode för god man du har hemmavarande barn. Vissa tillägg behöver du ansöka om för att få. Det gäller till exempel arvode för god man. Andra tillägg räknas med automatiskt, till exempel mat på särskilt boende eller korttidsboende. Om du har kostnad för god man, kom ihåg att bifoga intyg om detta. Det gäller för makar och sammanboende För makar läggs inkomsterna samman vid avgiftsberäkning och fördelas mellan var och en. För sammanboende beräknas inkomsterna var för sig då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet emellan er. Lämna in uppgifter om din inkomst För att avgiften ska bli rätt behövs dina inkomstuppgifter. När du får ditt biståndsbeslut får du också en blankett som du använder för att lämna in dina inkomstuppgifter. Om du väljer att inte lämna in uppgifter om din inkomst får du betala maxtaxan för de insatser du har. När taxe- och avgiftsnämnden har fått dina inkomstuppgifter får du ett avgiftsbeslut. Det gäller från den månad taxe- och avgiftsnämnden mottog dina kompletta inkomstuppgifter. Vi hämtar eller begär in nya uppgifter om din inkomst en gång per år. Detta sker under april och maj. Avgiften fastställs från den 1 maj. Om dina inkomster eller boendekostnader förändras har du en skyldighet att lämna de nya uppgifterna till taxe- och avgiftsnämnden. Om du själv inte har möjlighet att sköta ditt ärende hos Taxe- och avgiftsnämnden, kan du utse någon att göra det för din räkning. Det gör du genom att skriva en fullmakt. Blankett för uppgifter om inkomstÖppnas i nytt fönster. AppRegistry.registerApp({applicationId:'marketplace.sitevision.button|2.1.7',htmlElementId:'svid12_1712ed6e18773ef8a5626e1a',route:'/',portletId:'12.1712ed6e18773ef8a5626e1a',locale:'sv',defaultLocale:'en',webAppId:'marketplace.sitevision.button',webAppVersion:'2.1.7',webAppAopId:'360.3f205b318d54a828df15eb3',webAppImportTime:'1707154022586',requiredLibs:{},childComponentStateExtractionStrategy:'BY_ID'}); Blankett för fullmaktÖppnas i nytt fönster. AppRegistry.registerApp({applicationId:'marketplace.sitevision.button|2.1.7',htmlElementId:'svid12_63a599d187e0b411984c4b',route:'/',portletId:'12.63a599d187e0b411984c4b',locale:'sv',defaultLocale:'en',webAppId:'marketplace.sitevision.button',webAppVersion:'2.1.7',webAppAopId:'360.3f205b318d54a828df15eb3',webAppImportTime:'1707154022586',requiredLibs:{},childComponentStateExtractionStrategy:'BY_ID'}); Följebrev till begäran om inlämning av inkomstuppgifter Avgifter per kommun Askersunds kommun Maxtaxa och exempel på tjänster som ingår Maxtaxan för Askersunds kommun är 2 575 kronor. Hemtjänst: 454 kronor per timme. Hälso- och sjukvård: 435 kronor per månad. Trygghetslarm: 380 kronor per månad. Korttidsvård: 86 kronor per dag. Exempel på tjänster som inte ingår i maxtaxan Avgift för installation av trygghetslarm: 282 kronor. Mattjänst: 70 kronor per matlåda. Mattjänst inom dagverksamhet: 98 kronor per dag. Måltider i korttidsboende: 156 kronor per dygn. Måltider i särskilt boende: 4 750 kronor per månad. Degerfors kommun Maxtaxa och exempel på tjänster som ingår Maxtaxan för Degerfors kommun är 2 575 kronor. Hemtjänst: 449 kronor per timme. Hälso- och sjukvård: 449 kronor per timme. Trygghetslarm: 428 kronor per månad. Korttidsvård: 86 kronor per dygn. Exempel på tjänster som inte ingår i maxtaxan Avgift för installation av trygghetslarm: 427 kronor. Mattjänst: 110 kronor per matlåda. (Gäller från den 1 februari 2024. Innan dess: 73 kronor per matlåda.) Mattjänst inom dagverksamhet: 120 kronor per dag. (Gäller från den 1 februari 2024. Innan dess: 84 kronor per dag.) Måltider i korttidsboende: 165 kronor per dag. (Gäller från den 1 februari 2024. Innan dess: 151 kronor per dag.) Måltider i särskilt boende: 4 950 kronor per månad. (Gäller från den 1 februari 2024. Innan dess: 4 519 kronor per månad.) Hallsbergs kommun Maxtaxa och exempel på tjänster som ingår Maxtaxan för Hallsbergs kommun är 2 575 kronor. Hemtjänst: 449 kronor per timme. Hälso- och sjukvård: 431 kronor per månad. Trygghetslarm: 428 kronor per månad. Korttidsvård: 86 kronor per dag. Exempel på tjänster som inte ingår i maxtaxan Mattjänst: 90 kronor per matlåda. Mattjänst inom dagverksamhet: 101 kronor per dag. Måltider i korttidsboende: 169 kronor per dygn. Måltider i särskilt boende: 5 059 kronor per månad. Kumla kommun Maxtaxa och exempel på tjänster som ingår Maxtaxan för Kumla kommun är 2 575 kronor. Hemtjänst: 450 kronor per timme. Hälso- och sjukvård: 433 kronor per månad. Trygghetslarm: 276 kronor per månad. Korttidsvård: 86 kronor per dag. Exempel på tjänster som inte ingår i maxtaxan Avgift för installation av trygghetslarm: 281 kronor. Mattjänst: 90 kronor per matlåda. Mattjänst inom dagverksamhet: 108 kronor per dag. Måltider i korttidsboende: 172 kronor per dygn. Måltider i särskilt boende: 5 238 kronor per månad. Laxå kommun Maxtaxa och exempel på tjänster som ingår Maxtaxan för Laxå kommun är 2 575 kronor. Hemtjänst: 449 kronor per timme. Hälso- och sjukvård: 449 kronor per timme. Trygghetslarm: 428 kronor per månad. Korttidsvård: 167 kronor per dag. Exempel på tjänster som inte ingår i maxtaxan Mattjänst: 86 kronor per matlåda. Mattjänst inom dagverksamhet: 87 kronor per dag. Måltider i korttidsboende: 159 kronor per dygn. Måltider i särskilt boende: 4 678 kronor per månad. Lekebergs kommun Maxtaxa och exempel på tjänster som ingår Maxtaxan för Lekebergs kommun är 2 575 kronor. Hemtjänst: 452 kronor per timme. Hälso- och sjukvård: 440 kronor per månad. Trygghetslarm: 310 kronor per månad. Installation av trygghetslarm: 300 kronor. Korttidsvård: 86 kronor per dag. Exempel på tjänster som inte ingår i maxtaxan Mattjänst: 83 kronor per matlåda. Mattjänst inom dagverksamhet: 86 kronor per dag. Måltider i korttidsboende: 153 kronor per dygn. Måltider i särskilt boende: 4 670 kronor per månad. Vingåkers kommun Maxtaxa och exempel på tjänster som ingår Maxtaxan för Vingåkers kommun är 2 575 kronor. Hemtjänst: 464 kronor per timme. Hälso- och sjukvård: 401 kronor per månad. Trygghetslarm: 401 kronor per månad. Korttidsvård: 84 kronor per dag. Exempel på tjänster som inte ingår i maxtaxan Mattjänst: 74 kronor per matlåda. Mattjänst inom dagverksamhet: 96 kronor per dag. Måltider i korttidsboende: 169 kronor per dygn. Måltider i särskilt boende: 5 157 kronor per månad. Dubbel boendekostnad vid flytt till särskilt boende Om du flyttar in på särskilt boende kan du få dubbel boendekostnad under en period. Du kan då ansöka om en ny beräkning av din omvårdnadsavgift som tar hänsyn till den dubbla boendekostnaden. Du ansöker med en blankett. Blankett för ny beräkning, dubbel boendekostnad - fastighet eller bostadsrättÖppnas i nytt fönster. AppRegistry.registerApp({applicationId:'marketplace.sitevision.button|2.1.7',htmlElementId:'svid12_1712ed6e18773ef8a5626e30',route:'/',portletId:'12.1712ed6e18773ef8a5626e30',locale:'sv',defaultLocale:'en',webAppId:'marketplace.sitevision.button',webAppVersion:'2.1.7',webAppAopId:'360.3f205b318d54a828df15eb3',webAppImportTime:'1707154022586',requiredLibs:{},childComponentStateExtractionStrategy:'BY_ID'}); Blankett för ny beräkning, dubbel boendekostnad - hyreslägenhetÖppnas i nytt fönster. AppRegistry.registerApp({applicationId:'marketplace.sitevision.button|2.1.7',htmlElementId:'svid12_1712ed6e18773ef8a5626e33',route:'/',portletId:'12.1712ed6e18773ef8a5626e33',locale:'sv',defaultLocale:'en',webAppId:'marketplace.sitevision.button',webAppVersion:'2.1.7',webAppAopId:'360.3f205b318d54a828df15eb3',webAppImportTime:'1707154022586',requiredLibs:{},childComponentStateExtractionStrategy:'BY_ID'}); Autogiro och e-faktura Du kan betala din faktura med autogiro eller e-faktura. Du ansöker om autogiro i en e‑tjänst eller med en blankett. Läs mer om att ansöka om autogiro Du ansöker om e-faktura genom din bank. Påminnelse och inkassokrav Hallsbergs kommun har avtal med Visma Financial Solutions för påminnelse- och inkassohantering. Det är Visma som svarar på frågor gällande påminnelser och inkassokrav. E-post: kontakt.vfs.se@visma.com Telefon: 0771- 23 24 02 Om taxe- och avgiftsnämnden Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Askersund, Degerfors. Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Vingåker. Hallsberg är nämndens värdkommun. Se nämndens ledamöter och sammanträdestider, läs protokoll. Nämndens tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning Avgiftshandläggningen utgår från nämndens tillämpningsföreskrifter. Tillämpningsföreskrifterna för avgiftshandläggningen revideras årligen och beslutas av taxe- och avgiftsnämnden. Föreskrifterna utgår ifrån gällande lagstiftning inom området. Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning i taxe- och avgiftsnämnden Du kan ha rätt till bidrag för ditt boende Bostadstillägg Om du är 65 år eller äldre kan du ansöka om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten. Om bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats Äldreförsörjningsstöd Om du är 66 år eller äldre kan du ansöka om äldreförsörjningsstöd. Du gör det hos Pensionsmyndigheten. Telefon: 0771-776 776 Om äldreförsörjningsstöd på Pensionsmyndighetens webbplats Bostadsbidrag Om du är 64 år eller yngre kan du ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan. Om bostadsbidrag på Försäkringskassans webbplats Kontakta taxe- och avgiftsnämnden Telefonnummer till din kommuns handläggare Handläggarnas telefontider är vardagar klockan 08.30 - 10.00. Askersund: 0582-68 52 80 Degerfors: 0582-68 52 81 Hallsberg: 0582-68 54 84 Kumla: 0582-68 51 12 Laxå: 0582-68 60 69 Lekeberg: 0582-68 60 68 Vingåker: 0582-68 60 89 Övriga kontaktuppgifter Telefon: 0582-68 50 00 E-post: taxe.avgiftsnamnd@hallsberg.se Post: Taxe- och avgiftsnämnden, 694 80 Hallsberg. Om taxe- och avgiftsnämnden Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Vingåker. Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. Personalen arbetar i Hallsberg.