Lättläst - Råd och stöd

Personer med svåra funktionsnedsättningar och deras familjer har rätt till hjälp av olika experter, som har särskilda kunskaper om funktionshinder.

 Man ska få hjälp för att kunna leva ett bra liv.

Det kan till exempel vara hjälp av kurator eller psykolog.

Det kan vara sjukgymnast.

Det kan också vara en talpedagog eller logoped.

Det kan vara arbetsterapeut och många andra.

Vanlig sjukvård är inte en rättighet, som finns med i LSS. Det finns andra lagar som ger rättigheter. Den här lagen ger extra rättigheter.

Experterna ska samarbeta med andra, som ger hjälp.

Experterna ska tänka på hur personer med funktionshinder har det i hela sitt vardagsliv.