Personlig assistans från privat assistansanordnare

Du har möjlighet att anlita en privat assistansanordnare. 

Vid beslut från Försäkringskassan:

Om du som är assistansberättigad väljer att köpa din assistans från en privat assistansanordnare kontaktar du försäkringskassan och meddelar vilken assistansanordnare du valt. Du köper din assistans med den assistansersättning du fått beviljad av försäkringskassan.

Vid beslut från kommunens LSS-handläggare:

Om du som är assistansberättigad väljer en privat assistansanordnare kontaktar du ansvarig enhetschef och meddelar vilken assistansanordnare du valt. Ring servicecenter för att prata med en assistanschef.

Hjälp vid val av assistansanordnare

Valfritt.nu är expert på att utvärdera assistansbolag åt den assistansberättigade/brukare. Detta sker kostnadsfritt.
Hemsida: www.valfritt.nu Länk till annan webbplats.
Kontaktl: kontakt@valfritt.nu eller telefon 020-12 16 12

 

Gäller oberoende beslutet:

Du eller din företrädare/ombud skriver ett avtal med den valda assistansanordnaren som reglerar anordnarens och kundens skyldigheter och rättigheter. Avtalet kan sägas upp av båda parter med den uppsägningstid som anges i avtalet.

Tillsammans med din assistansanordnare väljer ni och anställer den eller de personliga assistenter som ni anser har rätt kvalifikationer och som bedöms lämpliga för att arbeta hos dig som personlig assistent.

Assistansanordnaren tar arbetsgivaransvaret, vilket innebär rekrytering och anställning av personal, lönehantering, skatter och sociala avgifter. De ansvarar även för assistenternas arbetsmiljö och att redovisa till försäkringskassan och skatteverket.

Kommunen har skyldighet att ersätta assistansanordnaren vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro. Den assistans­berättigad kan välja att ge sin assistansanordnare fullmakt att ansöka om merkostnad för sjukfrånvaro hos kommunen. Ansökan skickas till kommunens LSS-handläggare.