Lättläst - Personlig assistans

En personlig assistent ger hjälp till en viss person.

 

Kommunen ska ordna personlig assistent åt den som behöver mycket hjälp i sitt dagliga liv.

Man måste ha stora funktionsnedsättningar och behöva mycket hjälp för att få en personlig assistent.

Det kan vara att få hjälp med att duscha, med att äta och tala. Det kan vara att få hjälp att klä på sig och andra mycket personliga saker.

En personlig assistent ska följa med och hjälpa till på olika ställen. Det kan vara i skolan, på fritidshemmet eller på jobbet.

Assistenten ska ge hjälp till bara en person och inte göra samma jobb som vanlig personal på ett daghem, en skola eller på arbetet.

Man ska själv bestämma vem som ska vara personlig assistent. En personlig assistent kan vara anställd av kommunen, en förening eller ett företag.

Man kan också anställa sin personliga assistent själv. Då får man pengar, assistansersättning, för att kunna betala assistentens lön.Om man själv anställer en personlig assistent är man arbetsgivare. Då gäller särskilda lagar för arbetsgivare.

De som behöver en personlig assistent mer än 20 timmar i veckan kan få assistansersättning från försäkringskassan. Andra får en personlig assistent eller pengar till att betala en assistent från kommunen.

En personlig assistent ska kunna hjälpa till med det mesta även sådant som ledsagare, arbetsbiträden och hemtjänstassistenter annars gör.

Men hemtjänst kan ändå behövas för att städa och göra sådant som man inte vill göra tillsammans med sin personliga assistent.

Barn som behöver mycket vård har rätt till en personlig assistent.

Personer över 65 år har inte rätt att få personlig assistent, men de får ha kvar sin assistent om de har haft det innan de har fyllt 65 år.

Du ansöker om personlig assistans hos en LSS-handläggare.