Lättläst - Stöd vid funktionsnedsättning

LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp.


LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionsnedsättning.

Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem som får extra hjälp av LSS.

Människor som får hjälp genom LSS ska kunna leva ett liv, så likt andra människors liv som möjligt och kunna vara med i det som händer i samhället. Alla som ger hjälp ska samarbeta. De ska tänka på att det är viktigt att människor med funktionshinder får bestämma över sina liv.

Man ska så mycket som möjligt kunna bestämma själv över den hjälp man får. Det ska finnas den personal, som behövs för att ge bra hjälp och vård.Man ska jämföra med andra människors liv när man bestämmer om någon ska få hjälp.
Det betyder att man ska jämföra med andra människor i samma ålder och hur de lever.

Alla insatser ansöker du om hos en LSS-handläggare.

Särskilt stöd och särskild service är olika slags hjälp.

Det här ger LSS rätt till:

  1. Rådgivning och annan personlig hjälp.
  2. Personlig assistent eller pengar för att betala en assistent.
  3. Ledsagarservice.
  4. Kontaktperson.
  5. Avlösarservice i hemmet.
  6. Korttidsvistelse utanför hemmet.
  7. Korttidstillsyn utanför hemmet för skolungdomar över 12 år.
  8. Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo någon annanstans än hos sina föräldrar.
  9. Bostad med särskild service för vuxna eller någon annan bostad, som är gjord för personer med funktionsnedsättning.
  10. Daglig verksamhet för vuxna, som har en utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada i vuxen ålder. Daglig verksamhet är för personer, som inte har arbete eller utbildar sig.