Lättläst - Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan ordnas på olika sätt. Det kan vara i ett korttidshem, hos en stödfamilj, på ett läger eller en kurs.


En person med funktionsnedsättning kan få nya upplevelser och omväxling i ett korttidshem, i en stödfamilj eller på ett läger eller en kurs.

Föräldrar eller släktingar kan behöva göra andra saker ibland och behöva avlastning.

I Kumla finns ett korttidsboende som heter "Smedstorp".

Du ansöker om korttidsvistelse hos en LSS-handläggare.