Lättläst - Individuell plan enligt LSS

Varje person har rätt att få en egen plan för den hjälp personen ska få och vill ha. I planen ska all slags hjälp finnas med.

 

Varje år ska man läsa planen igen och se om det stämmer. Ibland behöver den göras om flera gånger på ett år. Ibland kan man behålla samma plan.

Landstinget och kommunen ska informera varandra om planerna som görs.

Planen är till för att visa vilken hjälp man behöver och vad man har kommit överens om.

Den ska hjälpa personen att vara med och bestämma om hjälpen.

Planen ska också göra det lättare för alla att samarbeta.

Kommunen har ansvar för att alla samarbetar så att det blir en bra plan.

Man måste fråga personen, som planen gäller innan man lämnar den till andra.

Om man vill kan man också få en egen plan för habilitering, sin träning. Det står i en annan lag, hälso- och sjukvårdslagen.

En individuell plan görs av en LSS-handläggare.