Lättläst - Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Personer med utvecklingsstörning och med autism och de som har fått en hjärnskada i vuxen ålder har rätt till daglig verksamhet, något att göra på dagarna.

 

Det kan vara på ett dagcenter eller någon annanstans.

Man ska ha något att göra, som passar var och en.

Man ska få hjälp att utvecklas och bli mer självständig.

På dagcentret kan det finnas liknande arbete som på andra arbetsplatser.

Det ska också finnas träning och skapande verksamhet, som att måla eller spela musik.

Dagcentret ska samarbeta med arbetsförmedling, försäkringskassan och handikappföreningar.

Man ska få hjälp att prova jobb och träffa andra.

Om någon behöver något att göra längre tid än dagcentret är öppet ska det ordnas.

Det kan vara när någon bor hemma hos sina föräldrar och föräldrarna är på sitt arbete. En person som inte kan vara ensam hemma behöver vara tillsammans med någon.

Du får som vanligt din aktivitetsersättning eller sjukersättning. Men du får också lite betalt för varje halv eller hel arbetsdag. Det kallas habiliteringsersättning.

Du ansöker om daglig verksamhet hos en LSS-handläggare.