Serviceboende Viagatan

Serviceboendet Viagatan är en bostad med särskild service enligt LSS.

Gruppbostad Viagatan

Det finns sju lägenheter. På serviceboenden finns det alltid tillgänglig personal som stödjer de boende med den omvårdnad som behövs och sina individuella fritidsintressen och kulturella aktiviteter. De boende har även tillgång till sjuksköterska och arbetsterapeut.

Serviceboendet ligger i Kumla på Viagatan.

Ansvarig enhetschef: Örjan Andersson