Vi som jobbar på Stenebrunn

Vi är ca 30 medarbetare med en tillsvidareanställning och ca 20 medarbetare med en timanställning. Stenebrunns enhetschef har sitt kontor mitt i verksamheten.

Vi är ett bra gäng på Stenebrunn. Det finns mycket relevant kompetens och erfarenhet hos våra medarbetare. Det finns ett gott samarbete och en vilja att stötta varandra i de ”tuffa” stunderna på Stenebrunn.

Vi arbetar för att våra hyresgäster ska få ett så gott och självständigt liv som möjligt. Vi strävar efter en trygg, stabil och säker vardag för alla på Stenebrunn. Och – vi har roligt på jobbet. Det finns mycket skoj, glädje och omtänksamhet.

Våra medarbetare på Stenebrunn

Personliga egenskaper som krävs
Empatisk förmåga: Förmåga att sätta sig in i andra människors situation.
Kreativ förmåga: Det behövs ofta kreativa idéer för att nå framsteg i arbetet.
Personlig mognad: Man måste vara ansvarsfull och lyhörd. Ha förmåga att sporra den enskilde att klara olika uppgifter själv utan att kränka. Kunna ge rätt stöd som gagnar den enskilde.
Samarbetsförmåga: Flexibilitet är bra då man möter och arbetar med många människor med olika egenskaper och behov.

Arbetstider
Stenebrunn är bemannat dygnet runt. Hos oss jobbar vi båda dag, kväll, helg och natt. Vi har fyra medarbetare som jobbar vaken natt.

Vanliga arbetspass hos oss är tex:

  • kl. 6:30 - 15:30
  • kl. 15 - 21:30
  • kl. 21:15 - 06:45

Utbildning
Rekommenderad utbildning för stödassistenter är gymnasieutbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller barn-och fritidsprogrammet.

Våra stödpedagoger har en yrkeshögskoleutbildning som stödpedagog. 

Stödassistent

Som stödassistent jobbar man med våra hyresgäster som har beviljats insatser enligt LSS. Arbetet innefattar att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja brukarens förmågor och självständighet.

Stödassistenten utgår från personens individuella behov och arbetar medvetet för att den enskilde ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Stödassistenten har alltid ett brukarfokus och tillhör ett brukarteam som fokuserar särskilt på att respektive brukare får det stöd den behöver.

Inom LSS-insatsen "bostad med särskild service" stöttar stödassistenten hyresgästen i vardagliga sysslor. Allt ifrån stöd med matlagning, städning, personlig hygien, fritidsaktiviteter till ett socialt liv och myndighetskontakter.

Inom LSS-insatsen ''daglig verksamhet'' stödjer stödassistenten till en meningsfull sysselsättning, t.ex. snickeri, konst, drama eller data. Det kan också vara sinnesstimulerande aktiviteter som bad, massage, musik eller sjukgymnastik.

Stödassistentens arbete handlar i mångt och mycket även om att stödja och utveckla brukarens kommunikationsförmågor.

Stödpedagog

På Stenebrunn arbetar tre stödpedagoger. Våra stödpedagoger är en värdefull källa till kunskap på arbetsplatsen. Förutom det brukarnära arbetet driver de det pedagogiska arbetet i verksamheten och ansvarar för utvecklingsarbetet. Stödpedagogen ansvarar även för att det brukarnära arbetet ska göras med kvalitet och att hyresgästen blir bemött utifrån önskemål och behov.

Stödpedagogen är en del av flera brukarteam och samordnar, säkerställer och kvalitetssäkrar att brukarteamen och arbetet kring brukaren följer lagen. Stödpedagogen implementerar nya arbetsmetoder och kartläggningsverktyg samt sammanställer och utvärderar dem.

Våra stödpedagoger är del av olika resursteam inom LSS-omsorgen i Kumla kommun samt agerar internutbildare inom olika områden som dokumenation, VISA och trygg och säker vardag.

Elever och praktikanter

Vi välkomnar elever och praktikanter på Stenebrunn som läser till undersköterska/stödassistent eller stödpedagog. Här får man möjlighet till utveckling och tar del av en verksamhet där man i första hand lär sig att hantera utmanande beteenden.

Våra handledare är utbildade via Vård och omsorgscollege, Örebro län.

Ta kontakt till oss via kommunens servicecenter vid intresse eller maila direkt till ebba.luchtenborg@kumla.se.

Enhetschef

Enhetschefen har sitt kontor mitt i verksamheten och finns på plats. Det som utmärker enhetschefen är hans långa erfarenhet, hans engagemang för både brukare och medarbetare samt tron på att alla kan och gör sitt bästa.