Serviceboende Stenebrunn

Serviceboendet Stenebrunn är Kumlas specialboende enligt LSS.

Vi har tio lägenheter och vår verksamhet ger förutsättningar till att våra hyresgäster ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt samt enligt LSS lagstiftningens mål kunna delta i samhället och leva som andra utfrån deras egna villkor.

Sommarjobba

Målgrupp

Målgruppen är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som samtidigt har ett komplext och unikt stödbehov. Särskild fokus läggs på ett lågaffektivt bemötande för att förbygga och undvika utmanande beteende.

Boendemiljön

Den anpassade miljön ger de boende en känsla av sammanhang, trygghet och delaktighet. Ett annat syfte är att personalen har en trygg och säker arbetsmiljö.

Kompetens

För att hitta rätt personal till Stenebrunn ser vi till personlig lämplighet. För att jobba som stödassistent önskar vi att du har en gymnasial utbildning inom vård- och omsorg alternativt barn och fritid samt att du har erfarenhet av målgruppen.

För att jobba som stödpedagog önskar vi att du har en stödpedagogexamen eller en utbildning som arbetsgivaren anser som likvärdig.

Adress: Stenebrunn 612, 692 93 Kumla
Ansvarig enhetschef: Frank Hartwig