Serviceboende Skolvägen

Serviceboende Skolvägen är en bostad med särskild service enligt LSS med inriktning mot äldre personer som har ett stödbehov utifrån sin funktionsnedsättning.

Gruppbostad Viagatan

Det finns nio lägenheter och ett gemensamhetsutrymme belägna mitt i Kumla centrum. På serviceboendet finns det alltid tillgänglig personal som stödjer de boende med den omvårdnad som behövs och sina individuella fritidsintressen och kulturella aktiviteter. De boende har även tillgång till sjuksköterska och arbetsterapeut.

Serviceboendet ligger på Skolvägen 5 i Kumla.

Ansvarig enhetschef: Magdalena Karlsson