Serviceboende Götgatan

Serviceboendet Götgatan är en bostad med särskild service enligt LSS.

Gruppbostad Götgatan

Det finns fem lägenheter och ett gemensamhetsutrymme belägna i ett hyreshus i centrala Kumla. På serviceboendet finns det alltid tillgänglig personal som stödjer de boende med den omvårdnad som behövs och sina individuella fritidsintressen och kulturella aktiviteter. De boende har även tillgång till sjuksköterska och arbetsterapeut.

Serviceboendet ligger på Götgatan 10 i Kumla.

Ansvarig enhetschef: Karin Carlsson