Lättläst - Boende med särskild service för vuxna

En bostad med särskild service kan vara en servicebostad eller en gruppbostad.

 

I en servicebostad kan man ringa efter hjälp dag och natt. I ett servicehus finns ofta flera bostäder. Där finns personal och en plats så att man kan träffas.

En gruppbostad är till för dem, som behöver hjälp av personal, som alltid finns mycket nära.

En gruppbostad kan ligga i en villa, i ett radhus eller i hyreshus. Alla ska ha en egen lägenhet, dit personalen kommer och hjälper.

Det ska också finnas andra rum där hyresgästerna kan vara tillsammans.

LSS säger att man också har rätt att begära en annan särskilt anpassad bostad. Det kan vara en bostad, som inte har trösklar och därför är bra om man använder rullstol.

Om en person inte vill ha en gruppbostad och vill ordna hjälp på sitt eget sätt begär personen att få en bostad som passar henne eller honom.

Sedan ordnas hjälp genom personliga assistenter eller med någon annan hjälp, till exempel hemtjänst.

Du ansöker om bostad med särskild service hos en LSS-handläggare.